Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre

2011 m. vasario mėnesį Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, skirtą projekto „Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre“ įgyvendinimui.

Projektas prisidės prie nestacionarių socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems tinklo Kauno rajone plėtros. Jo įgyvendinimo metu Kauno rajono socialinių paslaugų centre bus įkurtas dienos socialinės globos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams. Steigiant naują struktūrinį padalinį SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre, bus užtikrinamas jau esamų ir naujų paslaugų prieinamumas. Pažymėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pradėtos teikti naujos paslaugos, kurių iki šiol rajone nebuvo: dienos socialinė globa neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams. Įgyvendinus projektą, taip pat bus aptarnaujama ir nauja tikslinė grupė: neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai. Tokiu būdu, teikiant nestacionarias socialines paslaugas neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, kurių rajone anksčiau visai nebuvo, juos prižiūrintiems asmenims bus sudarytos sąlygos grįžti į darbo rinką.

Šiuo metu neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai neturi galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime, nėra centro į kurį jie galėtų susirinkti. Tai sąlygoja šeimos narių atitraukimą nuo darbo rinkos. Teikiant kompleksines paslaugas neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, daugiau asmenų bus pajėgūs integruotis į visuomenę, grįžti į darbo rinką ir tokiu būdu pasirūpinti savo šeimomis, kurti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką.

Siekiant racionaliai panaudoti visas esamas erdves ir patalpas, pritaikyti jas neįgalių vaikų poreikiams įgyvendinant projektą bus rekonstruota dalis Kauno rajono socialinių paslaugų centro pastato (Ežero g. 3, Kaunas). Taip pat pastatytas antstatas, nes esamos patalpos yra mažos ir nepritaikytos augančiam socialinių paslaugų poreikiui. Laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugoms organizuoti bus rekonstruota žaidimų aikštelė, įsigyta paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai bei speciali transporto priemonė neįgalių vaikų atvykimui į centrą ir parvykimui iš jo.

Negalią turinčių vaikų priežiūra reikalauja daug laiko, specialiųjų žinių, finansavimo šaltinių. Asmenys, šeimoje turintys neįgaliųjų, priversti riboti savo pajamas, laiką, skiriamą darbui ir poilsiui, jie priversti ieškotis būdų, kaip patenkinti visus neįgalių vaikų poreikius. Tokia padėtis sukelia ne tik vaikų su negalia, bet ir juos prižiūrinčių asmenų socialinę atskirtį. Dienos socialinės globos centro įkūrimas padės išspręsti šią problemą, o neįgalūs vaikai geriau integruosis į socialinę visuomenę.

Projekto įgyvendinimui numatyta skirti iki 2759082 litų. Didžioji dalis lėšų bus skirta iš Europos regioninės plėtros fondo (iki 2345220 Lt ), likusią dalį sumos skirs Kauno rajono savivaldybė (iki 413.862 Lt).