Projektas ,,Socialinės rizikos šeimų higienos įgūdžių ugdymas, jose augančių kūdikių ir mažamečių vaikų gyvenamosios aplinkos gerinimas“

Projekto laikotarpis: 2010 07 01 – 2010 12 31

Projektą vykdys Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, visuomenės sveikatos specialistai, gydytojai. Bus organizuojami šveičiamieji seminarai siekiant ugdyti kūdikius ir mažamečius vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų, asmens higienos, vaikų pilnavertės mitybos, fizinės, emocinės raidos įgūdžius. Projekto metu  šeimai, kuriai reikalinga pagalba tvarkantis buityje, naikinant pedikuliozės židinius bus parengtas pagalbos priemonių planas. Šioms šeimoms bus parūpintos gydymo priemonės nuo pedikuliozės, teikiamos skalbimo, būsto dezinfekavimo paslaugos.

Bus atkreiptas dėmesys į naujagimius ir vaikus iki 7 metų augančius Kauno rajono socialinės rizikos šeimose. Jų tėvai bus mokomi kaip tinkamai rūpintis kūdikio mityba, jo gyvenamąja aplinka, kad nesutriktų jo raida. Mokamųjų seminaro metu socialinės rizikos šeimose lankysis specialistai, duos patarimus kaip tinkamai sukurti aplinka namuose, kad vaikai augtų saugiai ir sveikai. Ugdomųjų seminaro ir dalomosios medžiagos pagalba bus siekiama suteikti kuo daugiau žinių apie kūdikio raidą, vaikų iki 7 metu vystimosi ypatumus.

2010 metais projekto veikla bus vykdoma Kauno rajono savivaldybėje gyvenančiose socialinės rizikos grupe priskiriamose šeimose, kurios stokoja tvarkymosi buityje ir asmens higienos, sveikos gyvensenos įgūdžių, planuojama veiklą vykdyti 45-50 šeimose. Taip pat teikti palaikomąją tęstinę pagalbą 2009 m. projekte dalyvavusioms 45 šeimų. Kūdikių ir mažamečių vaikų priežiūros įgūdžius ugdysime 25-30 socialinės rizikos šeimų.

Projekto vykdytojai: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis ir socialinio darbuotojo padėjėjai, Kauno rajono sveikatos biuro specialistai.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Ugdyti socialinius, švaros asmens higienos, kūdikių ir mažamečių vaikų tinkamos sveikatos priežiūros ir sveikos gyvensenos įgūdžius Kauno rajono socialinės rizikos grupei priskiriamose šeimose bei vykdyti švietėjišką veiklą.

  1. Vykdyti šviečiamąją ir prevencinę veiklą švaros, higienos ir sveikos gyvensenos klausimais Kauno rajono mokyklose, bendruomenės centruose.
  2. Aprūpinti socialinės rizikos grupei priskiriamas šeimas pedikuliozės gydymo ir profilaktikos priemonėmis.
  3. Teikti socialinės rizikos šeimoms būsto dezinfekavimo, skalbimo, dušo paslaugas esant pedikuliozės židiniams.
  4. Ugdyti socialinės rizikos šeimų auginančių kūdikius ir mažamečius vaikus tėvų gebėjimus rūpinti vaikų sveikata, tinkamai juos maitinant, nustatant dienos rėžimą. Prižiūrint jų asmens higieną.
  5. Organizuojant edukcinius seminarus socialiniams darbuotojams ir socialinės rizikos šeimoms siekiant pagerinti jų bendradarbiavimą rūpintis vaikų iki 7 metų sveikata, jų gyvenamąją aplinka.

Laukiami projekto rezultatai:

Įgyvendinus projektą tikimąsi, kad socialinės rizikos šeimos sustiprins sveikos gyvensenos, socialinių įgūdžius, savo buityje naudosis įvairiomis dezinfekuojančiomis, įvairių užkrečiamų ligų profilaktikos priemonėmis. Projektas padės sumažinti pedikuliozės atvejų Kauno rajono socialinės rizikos šeimose, pagerės socialinės rizikos šeimose augančių vaikų ir suaugusių asmenų asmens higiena ir sveika gyvensena. Šeimose augančių kūdikių ir mažamečių vaikų sveikata pagerės, bus mažiau apleistų kūdikių ir mažamečių vaikų atvejų. Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, atsakingomis institucijomis bus siekiama užtikrinti socialinės rizikos augantiems vaikams sveikesnes gyvenimo ir vystimosi sąlygas.