Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą

 

Projekto pavadinimas Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą
Projekto aprašymas Projekto tikslas:Plėsti mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūrą Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą. Įgyvendinus projektą, atlikus rekonstrukcijos darbus ir įsigyjus reikalingą įrangą bei baldus, bus įkurtas 1 naujas padalinys.

Projekto aprašymas:

Kauno rajone yra jaučiamas nestacionarių socialinių paslaugų poreikis, ypač tokių paslaugų trūksta socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Šiuo projektu bus plečiama socialinių paslaugų įvairovė. Steigiant naujus struktūrinius padalinius SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre, bus užtikrinamas jau esamų ir naujų paslaugų prieinamumas bei aukštesnė jų kokybė. Įkūrus pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centro skyrių bus pradėtos teikti naujos paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, o jų šeimos nariai galės integruotis į darbo rinką.  

Įgyvendinimo laikas 2009-2010 m.
Projekto vertė 657.250,00  Lt.
Skirta parama 503 600,00 Lt skirta iš programos „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 02 104 02 01 01 priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“
Savivaldybės lėšos 153.650,00 Lt           
Kontaktinis asmuo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Marozaitė, 8-37  32 81 95