Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės priežiūros skyriaus suaugusiems asmenims, turintiems negalią, įkūrimas savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre

Projekto pavadinimas Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės priežiūros skyriaus suaugusiems asmenims, turintiems negalią, įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre“, santrumpa – „Dienos socialinės priežiūros skyriaus įkūrimas
Projekto aprašymas Projekto tikslas:Plėsti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Kauno rajone, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre įkuriant dienos socialinės priežiūros skyrių suaugusiems asmenims, turintiems negalią. Įgyvendinus projektą, bus įkurtas 1 naujas padalinys, atliekant rekonstrukcijos darbus ir įsigyjant reikalingą įrangą ir baldus.Projekto aprašymas:Projekto metu bus vykdomas dalies Kauno rajono socialinių paslaugų centrui priklausančio pastato, esančio Ežero g. 3, Kaune, patalpų (sporto salės) kapitalinis remontas. Planuojama įsigyti socialinių paslaugų teikimui reikalingą ergoterapijos ir įgarsinimo įrangą bei rūbinės baldus.

Įkurtame dienos socialinės priežiūros skyriuje ketinama teikti tokias bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas kaip informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios paslaugos bei socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Tikimasi, jog pradėjus teikti iki šiol rajone suaugusiems asmenims su negalia neteikiamas socialines paslaugas, juos prižiūrintys asmenys galės grįžti į darbo rinką.

Įgyvendinimo laikas 2009-2010 m.
Projekto vertė 1.887.268,00  Lt.
Skirta parama 1.441.684,00 Lt skirta iš programos „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 02 104 02 01 01 priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“.
Savivaldybės lėšos 445.584,00 Lt           
Kontaktinis asmuo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Marozaitė, 8-37  32 81 95