2008 m. vykdyti projektai ir pasiekti rezultatai

„Kauno rajono socialinės rizikos šeimų sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių ugdymo programa“, finansuota Kauno rajono savivaldybės administracijos, sveikatos reikalų komiteto. Projekte dalyvavo 400 Kauno rajono socialinės rizikos šeimų, jiems suteiktos tvarkymosi buityje, asmens higienos įgūdžių ugdymo paslaugos, parūpintos asmens higienos ir buities priemonės. Suteiktos skalbimo, būsto dezinfekavimo paslaugos, parūpinti pedikuliocitai.

„Šeima be smurto“ projektas finansuotas Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suteikta 160 paslaugų, nuo smurto šeimoje nukentėjusiems asmenims, suteiktos laikino apnakvindinimo, aprūpinimo būtiniausiais reikmenimis, teisininko, psichologo pagalba.

„Kulautuvos vaikų dienos centras“, projektas finansuotas Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kulautuvos vaikų dienos centrą lankė 25 Kulautuvos ir Batniavos seniūnijose gyvenantys vaikai. Vaikams buvo teikiamos edukacinės veiklos, užimtumo, kūrybinių gebėjimų ugdymo paslaugos. Taip pat meno terapijos, psichologo užsiėmimai su vaikais ir vaikų tėvais.

„Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama“, projektas finansuotas Lietuvos socialinės apsaugo ir darbo ministerijos. Projekto vykdymo laikotarpiu mobili specialistų komanda lankėsi Kauno rajono socialinės rizikos šeimose, bei šeimose kurių tėvams nustatyta laikinoji globa, teikė psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą. Projekto metu buvo apsilankytos 442 socialinės rizikos šeimos.

„Kauno rajono neįgalių vaikų saviraiška per folklorą, keramiką“, projektas finansuotas Kauno rajono savivaldybės administracijos. Projekte dalyvavo 15 Kauno apskrities specialiosios mokyklos auklėtinių. Projekto metu vaikai piešė piešinius, kūrė keramikinius darbeliu.

„Neįgaliųjų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime skatinimas naudojantis visuomeninėmis informacinėmis priemonėmis“ projektas įgyvendintas su Labdaros paramos fondu „ Nemuno krašto vaikai“. Projektas finansuotas Kauno rajon savivaldybės administracijos.

„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija Kauno rajono socialinės rizikos šeimose“, projektas finansuotas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos. Projekte dalyvavo 60 asmenų turinčių priklausomybę nuo alkoholio, jiems buvo vedami užsiėmimai su pirklausomybės ligų specialistais, socialiniais darbuotojais. Siūlomi gydymo būdai, išleistas lankstinukas su informacija apie įstaigas teikiančias pagalbą Kauno rajone.

„Kauno rajono socialinės rizikos šeimų vaikų socializacijos programa“, projektas finansuotas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 60 Kauno rajono socialinės rizikos šeimų vaikų dalyvavo edukacinėje užimtumo veikloje, surengta Kauno rajono vaikų dienos centrų šventė, vaikų meno darbelių paroda.

„Kauno rajono neįgalių vaikų saviraiška per folklorą, keramiką“ projekto veikla

Kulautuvos vaikų dienos centro veikla: rankdarbiai

Kulautuvos vaikų dienos centro veikla: gyvenimo įgūdžių ugdymo  užsiėmimai