Pradedami 2013 m. būsto pritaikymo darbai asmenims, turintiems judėjimo negalią

IMG_7209Kauno rajono socialinių paslaugų centras jau septintus metus organizuoja būsto pritaikymo darbus Kauno rajono gyventojams, turintiems judėjimo negalią. Būsto pritaikymo programa atveria galimybes neįgaliesiems aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Per šešis būsto pritaikymo programos vykdymo metus Kauno rajone iš viso pritaikyta 19 būstų. 2013 m. būsto pritaikymo eilėje laukia 16 neįgaliųjų.

Pagal sudarytą eilę ir gautą finansavimą, šiais metais 4 asmenų poreikiams bus pritaikytas būstas, iš jų 1 vaikui iki 24 m. amžiaus. Darbai bus atliekami Karmėlavos, Vandžiogalos, Kačerginės ir Raudondvario seniūnijose. Atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, Kačerginės ir Vandžiogalos seniūnijose dviem asmenims, turintiems judėjimo negalią, bus atliekamas vonios pritaikymas. Taip pat Vandžiogalos seniūnijoje vienam asmeniui, turinčiam judėjimo negalią, kuriam atliekamas vonios pritaikymas, bus įrengti biologiniai valymo įrenginiai, nupirktas mobilus keltuvas. Raudondvario seniūnijoje numatoma pritaikyti gyvenamąsias patalpas, įrengiant ranktūrius neįgaliesiems. Karmėlavos seniūnijoje visišką negalią turinčiam vaikui bus nupirktas laiptinis kopiklis ir mobilus keltuvas, kurie palengvins jo slaugą.

IMG_6156Būsto pritaikymo darbai finansuojami iš valstybės ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Šiais metais organizuodamas būsto pritaikymo asmenims, turintiems judėjimo negalią, darbus Kauno rajono socialinių paslaugų centras bendradarbiaus su UAB „Puntukas“ ir UAB „Struktūra“.

Šiais metais atsirado galimybė, parduoti nepritaikytą ir pirkti pritaikytą neįgaliesiems būstą. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos apraše numatyta visiškai ar iš dalies kompensuoti nepritaikyto būsto ir nupirkto pritaikyto būsto vertės skirtumą.

Maksimali skiriamos kompensacijos suma – 50 000 Lt. Šia galimybe gali pasinaudoti tie pareiškėjai, kuriems, būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio vertinimo metu, nustatomas keltuvo poreikis. Taip pat išliko galimybė savarankiškai atlikti būsto pritaikymą. Savarankiškai atliekami būsto pritaikymo neįgaliajam darbai turi būti atliekami pagal komisijos patvirtintą preliminarų būsto pritaikymo neįgaliajam darbų ir išlaidų aprašą, o savivaldybės administracija, asmeniui pristačius atliktus būsto pritaikymo darbus, padengia būsto pritaikymo neįgaliajam išlaidas. Keltuvams iki pirmo aukšto kompensuojama iki 15 000 Lt, keltuvams aukščiau nei  iki 1 aukšto – iki 30 000 Lt.

Kauno rajono gyventojai, turintys judėjimo negalią, dėl būsto pritaikymo jų poreikiams turėtų kreiptis į Kauno rajono socialinių paslaugų centrą (Ežero g. 3, Kaunas).

Išsamesnė informacija telefonu (8 37) 328 195.