Pradedamas įgyvendinti integralios pagalbos asmens namuose projektas

Socialinis_fondas_jpgSBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2013 m. gegužės 14 d. su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-019 „Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1.1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“.

Projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimo terminas 2013-05-14 – 2015-09-01 .

Projekto tikslas – plėtoti integralios (socialinės globos ir slaugos) pagalbos asmens namuose modelį senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.

Integrali pagalba namuose – tai nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba , atitinkanti asmens slaugos ir socialinių paslaugų poreikius. Projekto metu integralią socialinės globos ir slaugos pagalbą Kauno rajono gyventojams, turintiems sunkią negalią, teiks 3 mobilios specialistų komandos, kurias sudarys bendruomenės slaugytojai, slaugos padėjėjai, kineziterapeutai, socialinio darbo organizatorius ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas, mobilios komandos specialistams bus organizuojami kvalifikaciniai mokymai. Į pagalbos teikimą bus siekiama įtraukti savanorius ir bendruomenę, kurie bus supažindinami su integralios pagalbos teikimo galimybėmis. Projektui įgyvendinti bus nupirktos 2 transporto priemonės, kuriomis specialistų komandos vyks iki atokiai nuo rajono centrų gyvenančių ir sunkiai pasiekiamų visuomeniniu transportu paslaugos gavėjų ir vešis pagalbos priemones, reikalingas paslaugų gavėjų priežiūrai.

Įgyvendinant šį projektą, pagerės dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugų kokybė ir prieinamumas, bus skatinama neformali pagalba šeimai, kad jos nariai, slaugantys neįgalų asmenį, galėtų grįžti į darbo rinką arba neiškristi iš jos,  derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus.