Patvirtinta metodinė programa socialiniams darbuotojams

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gegužės 6 d. patvirtino SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro 24 akademinių valandų metodinę programą „Prekybos žmonėmis prevencija“ (kodas 596870867), skirtą socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos grupių suaugusiais asmenimis, vaikais, šeimomis ar klientų grupėmis.

Programos tikslas – suteikti socialiniams darbuotojams žinių apie prekybos žmonėmis problemą Lietuvoje bei įgūdžių konsultuoti/vesti prevencinius užsiėmimus klientams individualiai ar grupėse. Programos uždaviniai: supažindinti su bendra prekybos žmonėmis problematika ir prekybos žmonėmis nusikalstamos veiklos principais, suteikti žinių apie galimus apsisaugojimo būdus išvykstant į užsienio šalis (dirbti, atostogauti, pan.) ir asmens, tapusio prekybos žmonėmis auka psichologinę, fizinę būkle. Praktinių ir teorinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai įgis įgūdžių organizuoti ir vesti individualias/grupines konsultacijas klientams.

Programa parengta kartu su psichologu, todėl mokymų metu bus paliestas ir psichologinis šios problemos aspektas, aptariamas potrauminio streso sindromas, jo pasekmės ir galimi pagalbos būdai.

Dalyvavusiems mokymuose išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, tinkami socialinių darbuotojų atestacijai. Išsamesnė informacija tel. 8 37 477268.