Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Kauno rajone

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Kauno rajono socialinių paslaugų centre TPP išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kauno rajone ir turintiems judėjimo negalią, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti TPP, vadovaujantis 2008 metų balandžio 25 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-126 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pageidaujantys įsigyti techninės pagalbos priemonę, asmuo ar jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai jo globėjai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys kreipiasi į Kauno rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Ežero g. 23, Kaune arba į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir  pateikia šiuos dokumentus:

  • Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A) (išskyrus neįgaliųjų vežimėlių reikmenims – tvirtinimo sistemoms, plaštakos apsauginėms priemonėms, varytuvams, vasariniams ir žieminiams antgaliams);
  • Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
  • Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Neįgaliojo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia;
  • Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
  • Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas

Dokumentai priimami Kauno rajono socialinių paslaugų centre, adresu Ežero g. 23, Kaune darbo dienomis nuo 8.00–17.00 val. Penktadieniais – iki 15.45 val. Priešventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau. Informacija teikiama tel. 32 81 95.

TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Kauno rajono socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.

Techninės pagalbos priemonė Aprašymas
 IMG_1335 Vaikščiojimo rėmas.Apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas, apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos).
   IMG_1332 Vaikštynė su 2 ratukais ir 2 pėdelėm.Apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas, apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos).
   Vaikštynė su 3 ar 4 ratukais ir krepšeliu.Apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas, apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos).
 IMG_1325 Vaikštynė su staliuku.Apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas, apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos).
 IMG_1337 Pažastiniai ramentai. Abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas, po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų.
 IMG_1339 Alkūniniai ramentai.Koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, raumens pažeidimai).
 IMG_1329 Vaikščiojimo lazdelė. Esant pusiausvyros sutrikimams
 IMG_1330 Vaikščiojimo lazdelė su trimis ar daugiau kojelių. Esant pusiausvyros sutrikimams.
 IMG_1318 Universalus vežimėlis. Kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu priekiniais varomaisiais ratais.
   
  Elektrinis kambario/lauko neįgaliųjų vežimėlis. Skirtas savarankiškam važiavimui. Reguliuojama aukščio nugaros atrama suteik patogumą ir tinkamą atramą.
 IMG_1320 Naktipuodžio kėdutė. Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims su visiška negalia.
  Dušo  kėdė su nugaros ir rankų atramomis. Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims su visiška negalia.
   
  Paaukštinta tualeto sėdynė. Abipusis apatinių galūnių silpnumas;  po sąnarių endoprotezavimo operacijų, su sutrikusiomis klubo sąnario funkcijomis, neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių.
 IMG_1334 Vonios suoliukas. Esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui, judėjimo – atramos sistemos ligos su labai ryškiu visų galūnių funkcijos pažeidimu.
  Čiužinys praguloms išvengti. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims su visiška negalia, kuriems yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė.

Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, skuterį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę bei priemones, skirtas asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM Kauno  skyrių

(Kaunas, Žemaičių pl. 37, tel. 478377).