Specialiojo transporto organizavimo paslauga

Specialiojo transporto organizavimo paslauga skiriama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslaugos gavėjai

Nemokamai transporto paslauga organizuojama vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas šioms asmenų socialinėms grupėms:

1. Vaikams su negalia (tik su lydinčiu suaugusiu asmeniu).

2. Suaugusiems asmenims su negalia.

3. Senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo problemų.

Kreipimasis dėl paslaugos

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugą, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki paslaugos teikimo kreipiasi į SBĮ Kauno rajono Socialinių paslaugų centro atsakingą darbuotoją.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), besikreipiantis dėl transporto organizavimo paslaugos, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir  neįgaliojo (pensininko) pažymėjimų kopijas.

Asmuo, užsakydamas transporto organizavimo paslaugą, privalo suteikti tikslią ir išsamią informaciją apie kelionės datą, tikslą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jeigu jis reikalingas).

Asmuo, naudodamasis transporto organizavimo paslauga, privalo su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą, neįgaliojo (pensininko) pažymėjimus.

Centras, negalėdamas suteikti transporto organizavimo paslaugos, apie tai informuoja transporto organizavimo paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

Mokėjimas už paslaugą

Asmenys už transporto organizavimo paslaugą moka pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintą transporto organizavimo kainą.