Dušo, skalbimo ir lyginimo paslaugos

Dušo paslauga

Dušo paslauga teikiama asmenims (šeimoms), kurie dėl negalios, ligos, amžiaus ar buities sąlygų neturi galimybės šių veiksmų atlikti patys. Dušo paslaugą organizuoja ir teikia Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Paslaugos gavėjai

Skalbimo paslauga skiriama šioms asmenų socialinėms grupėms:

  1. vienišiems suaugusiems asmenims su negalia;

      2. vienišiems senyvo amžiaus asmenims;

  1. senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų su negalia, šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių jomis negali rūpintis;
  2. kitiems asmenims, surašius buities tyrimo aktą ir nustačius paslaugos teikimo būtinumą.

Kreipimasis dėl paslaugos

Asmenys, pageidaujantys gauti Skalbimo paslaugą, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje teikiama ši paslauga, ir užpildo laisvos formos prašymą.

Paslaugos trukmė ir dažnumas

Asmeniui nemokamai dušo paslauga teikiama kartą per mėnesį. Mokant ne visą kainą ar visą kainą dušo paslauga teikiama iki 4 kartų per mėnesį.

Mokėjimas už paslaugą

Vieno apsilankymo kaina  1,45 EUR.

Skalbimo ir lyginimo

ar tik skalbimo paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), kurie dėl negalios, ligos, amžiaus ar buities sąlygų neturi galimybės šių veiksmų atlikti patys. Skalbimo paslauga teikiama Babtų ir Karmėlavos seniūnijos gyventojams. Esant poreikiui ir galimybėms ši paslauga bus teikiama ir kitose seniūnijose.

Paslaugos gavėjai

Skalbimo paslauga skiriama šioms asmenų socialinėms grupėms:

1.  vienišiems suaugusiems asmenims su negalia;

2. vienišiems senyvo amžiaus asmenims;

3. senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų su negalia, šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių jomis negali rūpintis;

4. kitiems asmenims, surašius buities tyrimo aktą ir nustačius paslaugos teikimo būtinumą.

Kreipimasis dėl paslaugos

Asmenys, pageidaujantys gauti Skalbimo paslaugą, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje teikiama ši paslauga, ir užpildo laisvos formos prašymą.

Paslaugos trukmė ir dažnumas

Asmeniui per mėnesį nemokamai ar mokant ne visą kainą skalbiama iki 3 kilogramų skalbinių.

Mokėjimas už paslaugą

Skalbimo ir lyginimo paslaugos kaina:

1.Skalbimo ir lyginimo 1 kg  kaina – 1,04 EUR;

2. Skalbimo 1 kg kaina – 0,90 EUR .

Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, paslauga teikiama nemokamai. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį.