Pagalbos į namus paslaugos

Pagalba į namus paslaugos, skiriamos asmenims, kurie yra praradę gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslauga teikiama Babtų, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apyl., Ežerėlio, Karmėlavos, Neveronių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Vandžiogalos, Akademijos, Kulautuvos, Raudondvario, Čekiškės, Lapių, Batniavos seniūnijose. Esant poreikiui ir pagal galimybes šios paslaugos bus teikiamos ir kitose seniūnijose.

Pagalbos į namus paslauga skiriama:

1. vienišiems senyvo amžiaus asmenims;

2. vienišiems suaugusiems neįgaliems asmenims;

3. senyvo amžiaus ar suaugusių neįgaliųjų asmenų šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių jomis negali rūpintis;

4. kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims), surašius buities tyrimo aktą.

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje teikiama ši paslauga, užpildo prašymą- paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;

3. Pažymą apie gautas asmens (šeimos) pajamas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;

4. Neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;

5. Pažymą apie šeimos sudėtį;

6. Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslaugos trukmė ir dažnumas

Centro direktorius priima sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugos komplekto sudėties, dažnumo ir trukmės. Pagalbos į namus trukmė – iki 10 valandų per savaitę.

Mokėjimas už paslaugą

Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, pagalba į namus teikiama nemokamai.

Asmenims (šeimoms), kurių pajamos viršija remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už pagalbą į namus paslaugą dydis  neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.