Maisto produktų krepšelio išdavimo vietoje arba pristatymo į namus paslauga

Maisto produktų krepšelio išdavimo vietoje arba pristatymo į namus paslauga organizuojama ir teikiama Kauno rajono savivaldybės gyventojams, kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių negali patys apsirūpinti maisto produktais.

Maisto krepšelio paslauga teikiama Kauno rajono gyventojams, gyvenantiems vienkiemiuose ar kaime, kur nėra maisto prekių parduotuvės ar kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių negali patys apsirūpinti maisto produktais.

Maisto krepšelio paslaugos gavėjai:

1.1.    vieniši senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

1.2.   vieniši suaugę asmenys su negalia, kurių darbingumo lygis neviršija 35 procentų;

1.3.    senyvo amžiaus ar suaugę asmenys, kurių artimieji dėl objektyvių priežasčių (veda asocialų gyvenimo būdą, kali įkalinimo įstaigose, gyvena užsienyje, dėl sveikatos būklės ar amžiaus) jais negali rūpintis;

1.4.    socialinės rizikos suaugę asmenys.

Maisto krepšelio paslauga teikiama 2 kartus per mėnesį ne ilgiau kaip 6 mėnesius per metus. Tuo atveju, kai Maisto krepšelio paslaugą gauna socialinės rizikos suaugęs asmuo, Maisto krepšelio paslauga skiriama iki 2 mėnesių per metus.

Asmenys, pageidaujantys gauti maisto produktų krepšelio paslaugą, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje teikiama ši paslauga, užpildo prašymą- paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;

3. Pažymą apie gautas asmens (šeimos) pajamas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;

4. Neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;

5. Paleidimo iš laisvės atėmimo vietos pažymą (jei kreipiasi grįžęs iš laisvės atėmimo vietos asmuo);

6. Pažymą apie šeimos sudėtį;

7. Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

Mokėjimas už maisto produktų krepšelį

Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį (1050 Lt), maisto produktų krepšelis teikiamas nemokamai.