Karšto maisto pristatymo į namus paslauga

Karšto maisto pristatymo į namus Kauno rajono savivaldybėje paslauga teikiama asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo nesugeba patys pasigaminti maisto. Karšto maisto pristatymo į namus paslauga teikiama Babtų seniūnijoje. Esant poreikiui ir galimybėms karšto maisto pristatymo į namus paslauga bus teikiama ir kitose seniūnijose.

Maisto pristatymas teikiamas šioms asmenų socialinėms grupėms:

1. Vieniems gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, neturintiems rūpintojų, globėjų, pilnamečių vaikų;

2. Vieniems gyvenantiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią, neturintiems rūpintojų, globėjų,  pilnamečių vaikų;

3. Senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kai sutuoktinis, rūpintojas, globėjas, pilnamečiai vaikai dėl objektyvių priežasčių (dėl amžiaus, turi negalią, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, gyvena kitame mieste ar valstybėje, veda netinkamą gyvenimo būdą ir kt.) jais negali rūpintis, pateikus seniūnijų rekomendacijas ir buities tyrimo aktą.

Paslaugos trukmė ir dažnumas

Kalendorinių metų Maisto pristatymo gavėjų skaičius ir teikimo trukmė priklauso nuo nustatyto paslaugos poreikio ir skirto finansavimo.

Maisto pristatymas vykdomas iki trijų kartų per savaitę (rekomenduojama pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais).

Asmenys, pageidaujantys gauti Maisto pristatymo paslaugą, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių, užpildo Prašymą-paraišką ir pateikia dokumentus:

1.     Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

2.     Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;

3.     Pažymą apie gaunamas asmens (šeimos) pajamas už tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;

4.     Neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;

5.     Pažymą apie šeimos sudėtį;

6.     Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

Mokėjimas už karšto maisto pristatymą

Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, Maistas pristatomas nemokamai.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį.