Dušo paslauga

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras teikia Dušo paslaugą Kauno r. gyventojams adresu Ežero g. 3, Kaune.

 

Dušo paslauga skiriama šioms asmenų socialinėms grupėms:

1.     vienišiems suaugusiems neįgaliems asmenims;

2.     vienišiems senyvo amžiaus asmenims;

3.     senyvo amžiaus ar suaugusių neįgalių asmenų šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių  negali pasirūpinti;

4.     kitiems asmenims, surašius buities tyrimo aktą ir nustačius paslaugos teikimo būtinumą.

 

 

Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, Dušo paslauga teikiama nemokamai.

 

Nemokamai Dušo paslauga teikiama 1 kartą per mėnesį vienam asmeniui, mokant ne visą kainą ar visą kainą – iki 4 kartų per mėn.

 

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį.

 

Asmenys, pageidaujantys gauti Dušo paslaugą, kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą (Ežero g. 3, Kaunas), užpildo laisvos formos prašymą ir pateikia šiuos dokumentus:

·    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

·    Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;

·    Pažymą apie gaunamas asmens (šeimos) pajamas už tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;

·    Neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;

·    Pažymą apie šeimos sudėtį;

·    Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

 

 

Dušo paslauga teikiama ketvirtadieniais nuo 13 val. iki 16val.

Informacija teikiama tel. 8 37 32 81 96