Dienos socialinė globa (slauga) asmens namuose

Dienos socialinė globa (slauga) – tai kompleksinės paslaugos, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą.

Paslauga skiriama:

  • vaikams;
  • suaugusiems asmenims;
  • senyvo amžiaus asmenims,

turintiems negalią, kuriems nustatytas dienos globos poreikis (slauga).

Teikiamos paslaugos:

  • pragulų profilaktika;
  • ligonio kėlimas, vartymas;
  • asmens higienos priežiūra;
  • sauskelnių keitimas;
  • drabužių, patalynės keitimas;
  • vaistų vartojimo priežiūra, jų davimas;
  • maudymas vonioje ar lovoje.

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kur užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

1.      Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

2.      Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;

3.      Pažymą apie gautas asmens (šeimos) pajamas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;

4.      Neįgaliojo pažymėjimą;

5.      Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su šeimos gydytojo išvadomis;

6.      Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;

7.      Kitus dokumentus (pensininko pažymėjimą ir kt.)

Paslaugos trukmė ir dažnumas

Kauno rajono savivaldybės specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijai priėmus sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo, dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose gali būti teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Mokėjimas už paslaugą

Paslaugos yra mokamos: Mokesčio dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes.