Būsto pritaikymas asmenims, turintiems judėjimo negalią, Kauno rajone

 SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras nuo 2007 m. organizuoja būsto pritaikymo darbus Kauno rajono gyventojams,  turintiems judėjimo negalią.

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

2. Techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui; elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vėžimėlis) – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

 3. Techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) –  vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Sudaromos trys būsto pritaikymo neįgaliesiems eilės, pareiškėjus suskirstydamos pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 • antroji eilė – asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 • trečioji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

 Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

1. Neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų.

2. Besimokantiems asmenims.

3. Dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis;

4. Neįgaliesiems, kurie faktiškai ir pagal deklaraciją būste gyvena vieni;

5. Neįgaliems asmenims, su kuriais gyvena vaikai (iki 18 metų ar besimokantys vaikai iki 24 metų) ar kiti suaugę asmenys, atitinkantys šiuos požymius:

5.1. kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis;

5.2. kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

 

 Metai  Svarstytų prašymų skaičius

Pritaikyti būstai asmenims turimties judėjimo ir apsitarnavimo negalią

Įrengta

(nupirkta) keltuvų

 

Panaudotos lėšos

Viso
labai ryškių ryškių vidutinių valstybės savivaldybės
2007 9 2 1

3

206466,32 49631,33 256097,65
2008 14 2 1 ( iki II aukšto) 145811,33 35050,80 180862,13
2009 14 3 1 76295,03 18340,16 94635,19
2010 15 1 1 1 56395,35 13556,57 69951,92
2011 15 2 1 2 78098,20 18773,61 96871,81
2012 14 4 1 1 4 96812,40 24191,16 121003,56
2013 16 2 2 1 3 55767,68 19520,60 75288,28
2014 18

 2  1  1  1(išmontuotas ir perkeltas į kitą objektą)  48081,90  12939,89  601021,79

 

 

2007 m. būsto pritaikymo darbai buvo Samylų sen., Vilkijos apyl. sen. ir Akademijos sen.

2008 m. būsto pritaikymo darbai buvo atlikti Vilkijos sen.  ir Raudonvario sen. 2 vaikams ir jaunuoliai nuo 7 iki 24 m. amžiaus.

2009 m. būsto pritaikymo darbai buvo atlikti Kauno r. sav.: Garliavos sen.  ir Akademijos sen.

2010 m. būsto pritaikymo darbai buvo atlikti Kauno r. sav.: Raudonvario sen. ir Domeikavos sen.

2011 m. būsto pritaikymo darbai buvo atlikti Kauno r. sav.: Alšėnų sen., Garliavos apyl. sen., Akademijos sen. ir Lapių sen. Iš 3 neįgaliųjų, būstas pritaikytas 1 vaikui su negalia.

2012 m. būsto pritaikymo darbai buvo atlikti Garliavos sen., Karmėlavos sen., Domeikavos sen. ir Raudondvario sen. Iš 6 neįgaliųjų, būsta pritaikyti 3 vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 24 m. amžiaus

2013 m. būsto pritaikymo darbai buvo atlikti Kauno r. sav.: Karmėlavos sen., Vandžiogalos sen., Kačerginės sen., Raudondvario sen. ir Samylų sen.  Iš 5 neįgaliųjų, būstas pritaikytas 1 vaikui su negalia.

2014 m. planuojama atlikti būsto pritaikymo darbus Raudondvario sen., Karmėlavos sen., Alšėnų sen. ir Domeikavos sen.

 PRAŠYMŲ PRITAIKYTI BŪSTĄ ASMENIMS TURINTIEMS NEGALIĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS.

Norint pritaikyti būstą neįgaliajam, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • laisvos formos prašymą. Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją (jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį).
 • išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
  • buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją, jei šiuos dokumentus pareiškėjas turi;
   • būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas;
   • laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą). Pareiškėjas šio patvirtinimo neteikia, jei jis yra prašomo pritaikyti būsto savininkas;
    • kita pareiškėjui svarbi informacija.

Pareiškėjas prašymą pateikia SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrui, seniūnijos socialiniam darbuotojui pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (kuris pareiškėjo prašymą perduota minėtam centrui) arba  internetu per Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistemą (toliau – BPNAS), kurios adresas yra www.unriis.lt.

Prašymai pritaikyti būstą asmeniui turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimus priimami iki einamųjų metų sausio 1 d.

Papildomos informacijos prašome teirautis telefonu  8 37 32 81 95.