Pasikeitė neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarka

Šių metų pradžioje pasikeitė neįgaliųjų aprūpinimo kompensacine technika tvarka. Nuo 2011 metų norintieji įsigyti funkcinę lovą ar triratį vežimą nebegalės jų įsigyti nemokamai. Gyventojai turės sumokėti 10 procentų naujos priemonės kainos arba, jeigu gaminys nėra naujas, – 10 procentų jo likutinės vertės.  Funkcinės lovos vidutiniškai kainuoja 1700–2000 litų. Tad neįgaliajam, jeigu jis įsigys naują lovą, teks sumokėti 170–200 litų. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše numatyta, kad jeigu per 12 mėnesių žmogaus sveikatos būklė pasikeis arba jis mirs, lovą bus galima grąžinti ir atgauti pinigus. Tačiau jeigu lova bus naudojama ilgiau kaip 12 mėnesių – pinigai nebegrąžinami. Primokėti nereikės tik už labdaros būdu gautas ir asmenims išduodamas priemones.

Nuo 2011 metų pradžios neįgalieji galės lengviau apsirūpinti aktyvaus tipo vežimėliais, neįgaliojo vežimėliais, skirtais tetraplegikams, palydovo valdomais rankiniais vežimėliais vaikams iki 18 metų, nenešiojamaisiais elektroniniais Brailio rašto įtaisais, kalbos sintezatoriais ir kai kuriomis kitomis priemonėmis. Šiuos daiktus neįgalieji galės įsigyti tiesiai iš įmonių, o su įmonėmis atsiskaitys Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC). Svarbu paminėti, kad valstybė kompensuos dalį arba visą prekės kainą t.y. jeigu priemonės kaina didesnė, nei nustatyta kompensuojamoji, neįgalusis turės sumokėti kainų skirtumą, jeigu mažesnė – jam nieko nereikės mokėti.

Primename, kad Kauno rajono gyventojai, norintys įsigyti techninės pagalbos priemonę, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją ar Kauno rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikti reikiamus dokumentus:

  • Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (pildomas seniūnijoje arba Kauno rajono socialinių paslaugų centre);
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąja vietą;
  • neįgaliojo pažymėjimo ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta negalia;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (027a forma, kuria užpildo gydytojas).

Išsamesnės  informacijos galite rasti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.tpnc.lt.