Pagalbos į namus paslaugos Kauno rajone

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras teikia pagalbos į namus paslaugas, kuriomis padedama asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. patvirtintu pagalbos į namus paslaugos tvarkos aprašu, ši paslauga skiriama:

 • Vienišiems senyvo amžiaus asmenims;
 • Vienišiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią;
 • Vaikams, turintiems negalią, ar jų šeimoms;
 • Senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų, turinčių negalią, šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių negali rūpintis;
 • Kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims), surašius buities sąlygų tyrimo aktą.

Pagalba į namus – tai:

 • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (pagalba maudantis, kūno apiprausimas; pagalba apsirengiant, nusirengiant, šukuojantis; plaukų, kojų ir rankų nagų priežiūra; skalbimas, skalbimo paslaugos organizavimas; patalynės keitimas);
 • Namų sutvarkymas (vieno kambario, virtuvės ir sanitarinių mazgų sutvarkymas, šiukšlių išnešimas);
 • Maisto organizavimas ir maisto paruošimas (maisto produktų pirkimas artimiausioje parduotuvėje ir pristatymas į namus; kitų prekių pirkimas; pagalba ruošiant maistą ir maisto ruošimas; maitinimas, pagalba valgant; indų plovimas);
 • Asmens sveikatos priežiūros organizavimas (užrašymas pas gydytojus ar gydytojo iškvietimas; lydėjimas į gydymo įstaigą ir iš jos; medikamentų pirkimas, receptų pas gydytojus išrašymas);
 • Ūkinių darbų organizavimas (malkų, vandens atnešimas; krosnių valymo darbų organizavimas, krosnies iškūrenimas);
 • Įvairių pavedimų vykdymas (mokesčių sumokėjimas, dokumentų, pažymų sutvarkymas; lydėjimas į įvairias įstaigas ir laukimas nuvykus į vietą; transporto organizavimas);
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos (bendravimas, laikraščių, žurnalų skaitymas ne daugiau nei 6 val./ mėn.; konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas).

Pagalbos į namus paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui nustatoma atsižvelgiant į jo poreikiu ir susideda ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

Jeigu asmens pajamos neviršija dvigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 700,00 Lt, , pagalba į namus teikiama nemokamai. Kitais atvejais paslauga mokama: 1 val. kaina –  4,10 Lt.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 val. per savaitę, pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį.

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių arba į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrą.