Padėkojo už mažus gerus darbus

Kauno rajono socialinių paslaugų centre pristatyta Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programos 2010 m. eiga, pagerbti žmonės, visus metus rūpinęsi, kad maisto paketai pasiektų tuos, kuriems būtina pagalba. Šią programą drauge Caritas organizacija rajone vykdo seniūnijos, Socialinių paslaugų centras. Rajono savivaldybė jau penkerius metus skiria lėšų produktų sandėliavimui ir transportavimui iki seniūnijų. 2009 m. Savivaldybė skyrė 62 tūkst. litų ir paramą maisto produktais gavo 8442 rajono gyventojai, 2010 m. skirta 60 tūkst. litų, o paramą gavo 11266 asmenys.

            Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programos koordinatorė Ona Virbašiūtė, Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario parapijos klebonas Augustinas Paulauskas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, mero pirmoji pavaduotoja Regina Lukoševičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Bandzienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Ščiukauskienė, Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorė Raminta Popovienė, seniūnai, socialiniai darbuotojai, kunigai.

            Pristatydama, kaip buvo įgyvendinama programa Kauno rajone, O. Virbašiūtė, šios programos koordinatorė, džiaugėsi, kad Kauno rajono savivaldybė, seniūnijų darbuotojai supranta tokios labdaros reikšmę ir nuoširdžiai prisideda savo darbu. „Pradžia nebuvo lengva, buvo nemažai nerimo, ar pavyks rasti lėšų. Esu labai dėkinga Kauno rajono savivaldybei, kad suprato ir leido savo teritorijoje vykdyti projektą, visada rasdavo lėšų ir laiku sumokėdavo už produktų sandėliavimą. Itin didelis seniūnijų darbuotojų nuopelnas, kad maisto paketai pasiekė visus, kam jų labiausiai reikia, kad per 2010 metus buvo išdalyti absoliučiai visas maistas – ne daug kur pavyksta pasiekti tokį rezultatą“, – teigė projekto koordinatorė.   

            Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius priminė, kad į priekį veda maži geri darbai. „Šiame darbe neieškokime reitingų, beteikime per gyvenimą, norėdami padaryti ką nors gerą. Jei mažus gerus darbus darysime ne vienetai, bet šimtai ir tūkstančiai, tai Lietuvoje bus šviesu“, ­– socialiniams darbuotojams, seniūnams, rajono vadovams ir kunigams linkėjo Jo Ekscelencija.

            Kauno rajono meras Valerijus Makūnas įteikė padėkas ir padovanojo knygą „Kauno rajono gamta ir kultūros paveldas“ Kauno arkivyskupui metropolitui S. Tamkevičiui, Kauno II dekanato dekanui, Raudondvario parapijos klebonui Augustinui Paulauskui, kurio dėka ir buvo pradėtas rajone įgyvendinti šis projektas, Onai Virbašiūtei, programos koordinatorei, ir Marytei Mačiulienei, Kauno II dekanato Caritas reikalų vedėjai.

            “Kai prieš daugelį metų buvojau Indijoje, savo akimis mačiau, kaip motina Teresė dalijo košę neturtingiems, sergantiems žmonėms. Matytas vaizdas paliko gilų įspūdį. Ir mes turime daryti tuos darbus, kurių reikia šiandien. 2011 metai paskelbti savanorystės metais. Tai rodo, koks svarbus šių žmonių indėlis sprendžiant opias socialines problemas“, – teigė meras V. Makūnas.

            Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo nepasiturintiems asmenims programa pradėta vykdyti 1987 m. Europos Sąjungoje. Intervencinės maisto atsargos susidaro, kadangi Europos Sąjunga superka ūkininkų perteklinę produkciją. Šie maisto produktai perdirbami ir kasmet išdalinami labiausiai nepasiturintiems Europos valstybių piliečiams. Lietuva šioje programoje dalyvauja nuo 2006 metų. 2006–2010 m. laikotarpiu Lietuvos žmonėms išdalinta maisto produktų už beveik 100 mln. litų.

            Paramos maistu gali kreiptis asmenys, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį, šiuo metu t.y. 525 Lt.

www.krs.lt inf.