Socialinių paslaugų centro parengtas projektas „Noriu augti su savo tėčiu ir mama“ gavo finansavimą

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje  2010 metų programų konkurse ir laimėjo 17240 Lt litų finansavimą projektui „Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama“ vykdyti.

Projektas skirtas Kauno rajone gyvenančioms šeimoms bei socialinės rizikos šeimoms, kuriose auga iki 3 metų ir vyresni vaikai, atsidūrusioms krizinėje situacijoje ar susidūrus su sunkiai įveikiamomis problemomis asmeniniame gyvenime, siekiant mažinti vaikų atskyrimą nuo tėvų. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d. Projektas bus vykdomas visose Kauno rajono seniūnijose  bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kauno rajono policijos komisariatu.

Organizuojant projekto veiklą dirbs mobili specialistų komanda, kurioje pagalbą teiks psichologas ir socialinis darbuotojas. Mobilios specialistų pagalbos teikimo būdas pasirinktas dėl to, kad daugelis socialinės rizikos šeimų gyvena atokiuose Kauno rajono vietovėse. Krizę išgyvenančios šeimos dažnai niekur nesikreipia pagalbos, patys nenuvyksta pas specialistus konsultuotis. Šeimoms, kurioms reikalinga teisinė pagalba, galės konsultuotis su teisininku.

Projekto vykdymo metu bus glaudžiai bendradarbiaujama su Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriumi Krizių centru. Nestacionari ir stacionari pagalba būtų teikiama vaikams ir jų šeimoms, atsidūrusiems krizėje. Esant itin sunkiam šeimai laikotarpiui, netekus gyvenamos vietos, būtų teikiamos laikino apnakvindinimo ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

Projekto metu mobili specialistų komanda galės pati atvykti į krizę išgyvenančios šeimos namus ir suteikti būtiną pagalbą vietoje. Specialistų darbui yra skirtos lėšos transporto nuomai, kurui įsigyti, finansuojami socialinio darbuotojo ir psichologo  etatai. Tokiu būdu kompleksinė pagalba šeimoms taps prieinama net ir atokiausiose Kauno rajono seniūnijose.