Netoleruokime smurto artimoje aplinkoje

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras nuo 2013 m. lapkričio 6 d. įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Moteris be smurto“, skirtą Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos priemonių plano įgyvendinimui. Projekto tikslas – teikti psichologinę, socialinę pagalbą moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje, jų šeimų nariams bei vykdyti smurto prevenciją Kauno rajone. 

            Siekiant vykdyti smurto prevenciją visame rajone, lapkričio 14 d. paskaita vyko labdaros paramos fonde „Nemuno krašto vaikai“, esančiame Vilkijos seniūnijoje, o lapkričio 26 d. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriuje, esančiame Domeikavos seniūnijoje. Paskaitų metu buvo pristatytas projektas, pagalbos teikimo galimybės patyrusiems smurtą, vyko atvejų aptarimas, paskaitos dalyviai buvo supažindinti su galimybe lankyti savipagalbos grupę. Taip pat buvo aptartas LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.

             Prevencinės paskaitos dalyviai buvo pakviesti (susidūrus su smurto problema artimoje aplinkoje) ieškoti sprendimo būdų savipagalbos grupėse bei individualiai konsultuotis su psichologu. Pateiktas psichologo darbo grafikas Vilkijos ir Domeikavos seniūnijose.

            Gruodžio 6 d. numatoma prevencinė paskaita prieš smurtą artimoje aplinkoje SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre adresu Vytauto g. 68, Garliava.

Telefonas pasiteiravimui 8-37 55 12 41.

 KVIEČIAME DALYVAUTI.