Neformalios pagalbos renginys Karmėlavoje

Socialinis_fondas_jpgSBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone“, kurio tikslas – plė toti integralios socialinės globos ir slaugos pagalbos  asmens namuose modelį senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1.1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“.

Projekto metu integralią socialinės globos ir slaugos pagalbą Kauno rajono gyventojams, turintiems sunkią negalią, teiks 3 mobilios specialistų komandos, kurias sudarys bendruomenės slaugytojai, slaugos padėjėjai, kineziterapeutai, socialinio darbo organizatorius ir socialinio darbuotojo padėjėjai.

Į integralios pagalbos teikimą bus įtraukti savanoriai. Jie kartu su kartu su specialistais arba individualiai vyks pas paslaugų gavėjus į namus ir suteiks jiems reikalingą pagalbą:

  • planuos ir  organizuos socialinę, slaugos ar sveikatinimo pagalbą;
  •  tarpininkaus sprendžiant socialines problemas;
  •  vyks kartu su pacientu į gydymo ir kitas įstaigas;
  •  maitinimo organizavimas;
  •  asmens higienos paslaugų organizavimas;
  •  pagalba pakelti slaugomą asmenį iš lovos, jį pasodinti ar paguldyti, perkelti į neįgaliojo vežimėlį; 
  • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis;
  •  kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.)
  •  bendravimas ir laisvalaikio organizavimas.

Siekiant bendruP1100061omenę supažindinti  su integralios pagalbos teikimo galimybėmis, 2013 m. liepos 16 d. Karmėlavos seniūnijoje vyko neformalios pagalbos skatinimo renginys. Renginyje buvo pristatytas integralios pagalbos modelis, VšĮ „Actio Catholika Patria“ pasakojo apie savanoriškos veiklos požymius, savanorių funkcijas ir atsakomybę. Vyko diskusija apie bendruomenės galimybes įsitraukti į vykdomas veiklas.

    P1100062P1100055P1100067