Kvietimas dalyvauti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Prekybos žmonėmis prevencija“

            Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras kviečia socialinius darbuotojus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programoje „Prekybos žmonėmis prevencija“, kodas 596870867. Programa skirta socialiniams darbuotojams, dirbantiems su rizikos grupės suaugusiais asmenimis, vaikais, šeimomis ir klientų grupėmis.

Progralogotipas-iskirptasmos tikslas – suteikti socialiniams darbuotojams žinių apie prekybos žmonėmis problemą Lietuvoje bei įgūdžių konsultuoti/vesti prevencinius užsiėmimus klientams individualiai ar grupėse.

 Numatoma programos vykdymo forma – teoriniai ir praktiniai seminarai. Programos dalyviai bus supažindinti su bendra prekybos žmonėmis problematika ir nusikalstamos veiklos principais; įgis žinių apie galimus apsisaugojimo būdus išvykstant į užsienio šalis (dirbti, atostogauti ir pan.); per praktinius ir teorinius užsiėmimus įgis įgūdžių organizuoti ir vesti individualias ir grupines konsultacijas; įgis žinių apie asmens, tapusio prekybos žmonėmis auka psichologinę, fizinę būklę bei galimus pagalbos būdus.

            Mokymų trukmė – 24 akademinės valandos, iš jų 14 teorinių ir 10 praktinių.

            Programa suderinta ir patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 6 d. Įsakymu Nr. V1-42 „Dėl socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų patvirtinimo“. Specialistams, dalyvavusiems socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programoje, bus išduodami pažymėjimai, tinkami atestacijai.

            Mokymai vyks 2013 m. rugpjūčio 7-9 dienomis, 9-16 val. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriuje, Neries g. 16, Domeikava, Kauno r.  Mokymų vienos dienos kaina – 30lt.

     Registracija į mokymus vyksta iki 2013 m. liepos 31 d. el. p. kaunorsgs@gmail.com; cerneviciute.n@gmail.com.

Informacija teikiama tel. 8 622 83 174.