Kritimų ir traumų prevencija

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras antrus metus didelį dėmesį skiria senjorų ir neįgaliųjų sveikatinimui. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis įgyvendinamas projektas, skirtas griuvimų ir traumų prevencijai vyresniame amžiuje.  Projektas labai aktualus šaltuoju periodu, kai padidėja griuvimų ir traumų rizika, dėl oro sąlygų, slidaus šaligatvio, šlapių lapų ir kt.

Nuo rugsėjo mėnesio jau aplankyta 14 Kauno rajono seniūnijų, kuriose pravestas seminaras apie griuvimų prevenciją bei pristatytas pratimų kompleksas, kurį vyresnio amžiaus ir neįgalūs žmonės gali atlikti namų sąlygomis.

Projekto „Fizinio aktyvumo įtaka neįgaliems ir vyresnio amžiaus asmenims, siekiant išvengti kritimų ir traumų“ teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 160 Kauno rajono gyventojų. Tęsiant projekto veiklą, vyksta išvažiuojamieji užsiėmimai Kauno rajono seniūnijose, kurių metu lavinama neįgalių ir vyresnio amžiaus asmenų kasdieninė kūno laikysena ir judesiai, mokinama taisyklingai atlikti mankštos pratimus.

Kviečiame Kauno rajono vyresnio amžiaus ir neįgalius gyventojus palaikyti gerą sveikatos būklę ir dalyvauti Kauno rajono socialinių paslaugų centro vykdomoje sveikatinimo veikloje.

Informacija apie projektus ir užsiėmimus skelbiama internetinėje svetainėje www.kaunorspc.lt arba skambinkite tel. (8 37) 328195.