Konferencija šeimos gerovės skyriuje

Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriuje 2011 m. lapkričio 3 d. vyko konferencija „Socialinės rizikos asmenų integracija į darbo rinką“. Socialiniams darbuotojams buvo pristatytas Psichologinės paramos ir konsultavimo centro vykdytas projektas ,,Integracijos į darbo rinką programos socialinės rizikos šeimoms Kauno apskrityje įgyvendinimas“.

Projekte dėmesys buvo skiriamas Kauno apskrities socialinės rizikos šeimų (taip pat ir vienišų, daugiavaikių) integracijos į visuomenę sunkumų sprendimui. Konferencijos metu buvo pristatyta viena svarbiausių projekto veiklų – žmonių motyvavimas, verslumo įgūdžių ugdymo naudojimas darbe. Taip pat pristatyti dažniausiai pasitaikymai įsidarbinimo sunkumai ir pagalbos galimybės.

2011-11-03