Dažniausiai užduodami klausimai

Techninės pagalbos priemonių išdavimas

Kokiems asmenims skiriamos techninės pagalbos priemonės?

Techninės pagalbos priemonės skiriamos asmenims:

 • kuriems nustatytas darbingumo arba neįgalumo lygis;
 • neįgaliems vaikams;
 • asmenims sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus;
 • asmenims, kurie yra po traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais;
 • asmenims, esantiems sveikatos priežiūros stacionarinėje įstaigoje arba medicininės  reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

Kokiam laikotarpiui skiriama techninė pagalbos priemonė?

Techninė pagalbos priemonė skiriama laikinai, jei asmuo turi laikiną sveikatos pablogėjimą dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių. Nuolat naudotis techninės pagalbos priemonę galima tais atvejais, kai yra akivaizdūs neįgalumo požymiai ir nustatoma, kad laikui bėgant nepasikeis.

Kur turėčiau kreiptis dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo?

Asmuo pageidaujantys įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, turi kreiptis į savivaldybės  įstaigą arba į socialinių paslaugų centrą pateikdamas visus dokumentus.

Kokius dokumentus turiu pateikti, dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo?

Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A) (išskyrus neįgaliųjų vežimėlių reikmenims – tvirtinimo sistemoms, plaštakos apsauginėms priemonėms, varytuvams, vasariniams ir žieminiams antgaliams);

 • Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skirimo;
 • Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Neįgaliojo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia;
 • Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas.

Pagalba į namus

Kam teikiamos pagalbos į namus paslaugos?

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos:

 • Vienišiems senyvo amžiaus asmenims;
 • Vienišiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią;
 • Vaikams, turintiems negalią, ar jų šeimoms;
 • Senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų, turinčių negalią, šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių (turi negalią, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietose, gyvena kitame mieste ar valstybėje, veda netinkamą gyvenimo būdą ir kt.) jomis negali rūpintis;
 • Kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims), surašius buities sąlygų tyrimo aktą.

Kokios pagalbos į namus paslaugos teikiamos?

 • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos: pagalba maudantis, kūno apiprausimas; pagalba apsirengiant, nusirengiant, šukuojantis; plaukų, kojų ir rankų nagų priežiūra; skalbimas, skalbimo paslaugos organizavimas; patalynės keitimas;
 • Namų sutvarkymas: vieno kambario, virtuvės ir sanitarinių mazgų sutvarkymas, šiukšlių išnešimas;
 • Maitinimo organizavimas ir maisto paruošimas: maisto produktų pirkimas artimiausioje parduotuvėje ir pristatymas į namus; kitų prekių pirkimas; pagalba ruošiant maistą ir maisto ruošimas; maitinimas, pagalba valgant; indų plovimas;
 • Asmens sveikatos priežiūros organizavimas: užrašymas pas gydytojus ar gydytojo iškvietimas; lydėjimas į gydymo įstaigą ir iš jos; medikamentų pirkimas, receptų pas gydytojus išrašymas;
 • Ūkinių darbų organizavimas: malkų vandens atnešimas; krosnių valymo darbų organizavimas, krosnies iškūrenimas;
 • Įvairių pavedimų vykdymas: mokesčių sumokėjimas, dokumentų, pažymų sutvarkymas; lydėjimas į įvairias įstaigas ir laukimas nuvykus į vietą; transporto organizavimas;
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos: bendravimas, laikraščių, žurnalų skaitymas; konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas, atstovavimas.

Ar pagalbos į namus paslaugos yra mokamos?

Jei asmens (vieno šeimos nario) pajamos neviršija valstybės remiamų pajamų dvigubo dydžio, t. y. 204,00 Eur., pagalbos į namus paslaugos yra nemokamos. Kitais atvejais šios paslaugos yra mokamos: 1 val. kaina – 1,18Eur.

Kur kreiptis dėl pagalbos į namus paslaugos teikimo?

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugą, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.


Dienos socialinė globa

Kokias atvejais ir kam teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos?

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos yra kompleksinės, kurias teikia specialistų komanda: socialinio darbuotoja padėjėja, bendrosios praktikos slaugytoja ir jos padėjėja. Šių paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos skiriamos:

 • Vaikams, turintiems sunkią negalią;
 • Suaugusiems asmenims, turintiems negalią;
 • Senyvo amžiaus asmenys, turintys negalią;
 • Kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos globos poreikis.

Dienos socialinės globos asmens namuose reikalingumą nustato Kauno rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija.

Ar dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos yra mokamos?

Šios paslaugos yra mokamos: 1 val. kaina yra 2,52 Eur., tačiau mokesčio dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes.

Kokios paslaugos sudaro dienos socialinę globą asmens namuose?

 • Medicininės paslaugos: pragulų profilaktika; ligonio kėlimas, vartymas; asmens higienos priežiūra; sauskelnių keitimas; drabužių, patalynės keitimas; vaistų vartojimo priežiūra, jų davimas; maudymas vonioje ar lovoje;
 • Socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas; bendravimas; laisvalaikio organizavimas; maitinimo organizavimas; asmens higienos paslaugų organizavimas; pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis.

Kur kreiptis dėl dienos socialinės globos asmens namuose?

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą, gali tiesiogiai kreiptis į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrą arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas?

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. Pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;
 4. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 5. Medicinos dokumentų išrašą, t. y. 027/ a formą su gydytojo išvadomis skirti dienos socialinę globą asmens namuose, slaugytojo ir slaugytojo padėjėjo paslaugas;
 6. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 7. Kitus dokumentus (pensininko pažymėjimo kopiją, darbingumo išvados kopiją ir kt.).

Pagalbiniai darbai

Kokias atvejais ir kam teikiama pagalbinių darbų paslauga?

Pagalbiniai darbai yra vienkartiniai, pagal atskirą susitarimą atliekami darbai, padedantys asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje.

Pagalbiniai darbai teikiami:

 • Vienišiems suaugusiems, senyvo amžiaus neįgaliems asmenims;
 • Senyvo amžiaus ar asmenų su negalia šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių (turi negalią, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietose, gyvena kitoje valstybėje, veda netinkamą gyvenimo būdą ir kt.) jomis negali rūpintis.

Kokie pagalbiniai darbai gali būti teikiami?

 • Aplinkos tvarkymas prie gyvenamojo namo: lapų grėbimas; sniego valymas;
 • Kieto kuro krovimas į sandėlį;
 • Langų valymas;
 • Kapų tvarkymas (gavėjo gyvenamojoje seniūnijoje);
 • Smulkūs ūkio darbai: tvoros taisymas, durų remontas, spynos keitimas ir kt.

Ar pagalbinių darbų paslauga yra mokama?

Jei asmens (vieno šeimos nario) pajamos neviršija valstybės remiamų pajamų dvigubo dydžio, t. y. 204,00 eur., pagalbinių darbų paslauga yra nemokama. Kitais atvejais paslauga yra mokama: 1 val. kaina – 1,74 eur.

Kur kreiptis dėl pagalbinių darbų paslaugos?

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbinių darbų paslaugą, gali tiesiogiai kreiptis į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrą arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Socialinės rizikos šeima

Kas yra socialinės rizikos šeima?

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Kokios socialinės paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms?

Socialinės rizikos šeimai gali būti teikiamos šios socialinės paslaugos:

informavimas apie įstaigas, kuriose tvarkomi asmens dokumentai, skiriama piniginė socialinė parama, nemokamas maitinimas mokyklose, tikrinama sveikata, teikiama vaikų ugdymo ir priežiūros paslauga, tvarkomos už būsto išlaikymą susikaupusios skolos, skiriamas socialinis būstas, skiriama teisinė konsultacija ir kt.;

konsultacijos, kaip spręsti šeimoje esančias problemas, kartu ieškomas veiksmingas problemų sprendimo būdas, bendraujama vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo bei kitais gyvenime aktualiais klausimais;

tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Kauno rajono savivaldybės administracijos padaliniuose socialinės paramos, socialinio būsto ir kt. klausimais, VTAS, darbo biržoje, gydymo įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, policijoje kt. padedant spręsti šeimos teisines, sveikatos, ūkines buitines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt;

teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus;

 • esant galimybei socialinės rizikos šeimos aprūpinamos būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maistu;
 • organizuojama psichologo pagalba;
 • organizuojami tėvystės įgūdžių teoriniai mokymai, skirti gilinti jų žinias ir supratimą apie faktorius įtakojančius vaikų elgesį, išmokyti tėvus alternatyvių elgesio valdymo strategijų.

Kada teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimai?

Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius raštu informuoja šeimą ir Paslaugų centrą apie šeimos įrašymą į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

Socialinės rizikos šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su socialinės rizikos šeimomis organizavimą.

Specialusis transportas

Kam teikiama specialiojo transporto paslauga?

Specialiojo transporto paslauga skiriama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Nemokamai vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas specialusis transportas suteikiamas šioms asmenų socialinėms grupėms:

1. Vaikams su negalia (tik su lydinčiu suaugusiu asmeniu).

2. Suaugusiems asmenims su negalia.

3. Senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo problemų.

Kas ir kur turi kreiptis dėl specialiojo transporto paslaugos skyrimo?

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti transporto  paslaugą, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki paslaugos teikimo kreipiasi į SBĮ Kauno rajono Socialinių paslaugų centro atsakingą darbuotoją tel. (8~37) 328195.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), besikreipiantis dėl transporto  paslaugos, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir neįgaliojo (pensininko) pažymėjimų kopijas.

Asmuo, užsakydamas transporto  paslaugą, privalo suteikti tikslią ir išsamią informaciją apie kelionės datą, tikslą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jeigu jis reikalingas).

Asmuo, naudodamasis transporto  paslauga, privalo su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą, neįgaliojo (pensininko) pažymėjimus.

Centras, negalėdamas suteikti transporto  paslaugos, apie tai informuoja transporto  paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 24 valandas.


Dienos socialinės priežiūros skyrius

Kas gali dalyvauti dienos socialinės priežiūros skyriaus veikloje?

Dienos socialinės priežiūros skyriaus veikloje gali dalyvauti:

1. Suaugę asmenys, turintys negalią (tai darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime).

2. Senyvo amžiaus asmenys (tai sulaukęs senatvės pensijos amžiaus asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime).

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint dalyvauti dienos socialinės priežiūros skyriaus veikloje?

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti dienos socialinės priežiūros skyriaus veikloje, kreipiasi į Centrą, užpildo prašymą – paraišką (forma SP-8) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).

2. Neįgaliojo pažymėjimą.

3. Dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

4. Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).