Įgyvendintas projektas

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras baigė įgyvendinti projektą „Kritimų ir traumų prevencija, skatinant Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenų fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą“.

Projekto tikslasvykdyti Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenų kritimų ir traumų prevenciją, kuriant saugią aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą,– sėkmingai pasiektas. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Iki 2011 m. gruodžio 31d. projekte dalyvavo 237 Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenys.

Vyresnio amžiaus asmenims buvo organizuojami mokymai, kurių metu jie supažindinti su aplinkos veiksniais, jų pavojumi ir rizika, mokomi įvertinti savo aplinką ir pakeisti ją, kad sumažėtų kritimų pavojus. Vyko fizinė ir sportinė veikla, kurioje dalyvavo vyresnio amžiaus asmenys. Kineziterapeutas ir sporto užimtumo specialistas įvertino šių asmenų fizines galimybes ir sugebėjimą kontroliuoti kritimus. Taip pat vyko mankštos, kurių metu buvo lavinama statinė ir dinaminė pusiausvyra, didinamas fizinis pajėgumas, gerinama širdies kraujagyslių sistema.

Projekto metu parengti ir SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjų išplatinti informaciniai lankstinukai apie kritimus, jų priežastis ir dažniausiai pasitaikančius sužalojimus bei apsisaugojimo nuo jų būdus, parengtas klausimynas apie saugią aplinką.

Informacija apie vykdytą projektą buvo skelbiama Kauno rajono savivaldybės administracijos, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro tinklapiuose,, informaciniame leidinyje „Pakaunės žinios“ bei LNK televizijos laidoje „Sveikatos ABC“, LTV2 „Miesto kodas“.

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad vyresnio amžiaus asmenys panaudos įgytas žinias apie kritimus ir pritaikys išmoktus fizinius pratimus kasdieninėje veikloje.

Gyventojų domėjimasis projekto veiklomis padės formuoti jų sveikos gyvensenos įpročius, skatins vyresnio amžiaus asmenis sportuoti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Dėl didelio susidomėjimo šiuo projektu buvo nutarta jį pratęsti iki 2012 m. vasario mėnesio.