Įgyvendintas Kauno rajono neįgaliųjų draugijos projektas

 

logo1

Kauno rajono neįgaliųjų draugija sėkmingai baigia Kauno rajono vietos veiklos grupės remiamo projekto „Kultūros, sporto, užimtumo, poilsio paslaugų plėtra Kauno rajono neįgaliųjų draugijoje“ įgyvendinimą. Projektas pradėtas vykdyti 2012 metų kovo pirmąją dieną ir bus užbaigtas  2014 m. vasario 28 dieną. Projekto tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas žmonių su negalia sportinei veiklai, skatinti neįgaliuosius atskleisti savo sugebėjimus, kūrybines galias, sudaryti tinkamas sąlygas žmonių su negalia saviraiškai.

Projektas finansuojamas pagal Kauno rajono VVG Strategijos I prioritetą „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ ir antrą priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“.

Iš projekto lėšų draugija įsigijo kompiuterį su programine įranga, multimedia projektorių, veidrodinį fotoaparatą, daugiafunkcinį įrenginį, skirtą, spausdinti, kopijuoti, skenuoti ir siųsti faksą. Taip pat buvo įsigytos priemonės priemonės dekupažo užsiėmimams.

Įgyvendindama projektą, Kauno rajono neįgaliųjų draugija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono socialinių paslaugų centru. Draugija teikė Kauno rajono žmonėms su negalia transporto paslaugas ir vežiojo juos į Kauno rajono socialinių paslaugų centro Dienos priežiūros skyriuje vykstančius sveikatinimo užsiėmimus. Prižiūrimi paslaugų centro sporto veiklos specialistų neįgalieji atliko jėgos, ištvermės ir pusiausvyros mankštas. Kineziterapeutė organizavo sveikatinimo užsiėmimus.

Projektas buvo skirtas ne tik sportinei veiklai organizuoti, bet ir skatinti neįgaliuosius užsiimti mėgstama veikla. Tuo tikslu Karmėlavos, Užliedžių, Taurakiemio, Ežerėlio, Babtų, Domeikavos, Kulautuvos Čekiškės seniūnijose buvo organizuojama darbo terapijos klubų veikla. Neįgalieji mokėsi dekupažo technikos. Buvo suorganizuotos neįgaliųjų darbų parodos Čekiškės, Taurakiemio Domeikavos, Karmėlavos seniūniose, Kauno rajono socialinių paslaugų centre ir Kauno miesto KTU salėje.

Įgyvendinant projektą kartu su Kauno rajono socialinių paslaugų centru buvo suorganizuota 11 renginių: 5 sporto šventės estafetės skirtingų seniūnijų neįgaliesiems, Kalėdinė sporto šventė socialinės rizikos šeimoms ir neįgaliesiems, Velykinis renginys neįgalius vaikus auginančioms šeimoms, du renginiai, skirti pasaulinei neįgaliųjų dienai paminėti ir dvi Kauno rajono sporto šventės. Projekte dalyvavo 500 neįgaliųjų iš 25 Kauno rajono seniūnijų.  Neįgalieji su malonumu užsiiminėjo sportine veikla. Projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos sąlygos žmonėms su negalia naudotis sporto sale, pagerėjo neįgaliųjų sveikata ir psichosocialinis komfortas. Bendrų sportinių renginių metu  suformuotas palankesnis visuomenės požiūris į žmogų su negalią. Sportas yra vienas svarbiausių žmonių su negalia reabilitacijos ir integracijos proceso dalių. Terapinių užsiėmimų metu neįgalieji buvo supažindinti su naujomis veiklomis, turiningesnėmis laisvalaikio praleidimo formomis

Projekto metu įsigyta įranga prisidės prie geresnio kokybiškesnio gyvenimo neįgaliesiems, o neįgaliųjų draugija ir toliau dalyvaus įvairiose programose, projektuose, ieškos naujų bendruomeniškumo, kūrybiškumo ugdymo formų. Šių renginių metu bus naudojamos projekto metu įsigytos priemonės ir įranga.

Šaltinis: KRS inf.