Glaudžiai bendradarbiaujame su Kauno rajono policija

Kauno rajono Socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Kauno rajone gyvenančiom  socialinės rizikos šeimom. Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimai teikiamos padedant ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsį ir ugdymą.

Vykdydami prevencinę veiklą socialinės rizikos šeimose, Kauno rajono Socialinių paslaugų centras glaudžiai bendradarbiauja. su Kauno apskrities VPK  Kauno rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyriu.
Nuo 2010 m. rugsėjo 23 iki spalio 21 dienos vyksta Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis ir  Kauno apskrities VPK  Kauno rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio ir nuovadų  pareigūnų susitikimai. Susitikimų metu aptariama bendradarbiavimo galimybės sprendžiant smurto, piktnaudžiavimo alkoholiu problemas socialinės rizikos šeimose.
Siekiant mažinti piktnaudžiavimą alkoholiu šeimose, 2010 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais Kauno rajono Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai kartu su  policijos pareigūnais  Kauno rajono socialinių paslaugų centro transportu tamsiu paros metu lanko socialinės rizikos šeimas.