Filmų terapijos užsiėmimai Šeimos gerovės skyriuje

DSCF3604Kovo 19-20 dienomis SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriuje vyko Filmų terapijos užsiėmimai socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos asmenimis. Užsiėmimų tema, pagal darbuotojų pageidavimus, buvo „Perdegimo sindromas“.

            Perdegimo sindromas (biologinio streso sindromas) apibūdina profesionalų, teikiančių pagalbą žmonėms, psichinį ir fizinį išsekimą. Darbuotojai, kurių darbo esmę sudaro dažni kontaktai su žmonėmis, patiria stiprius psichinius krūvius. Tai po kurio laiko pasireiškia emociniu išsekimu, susidomėjimo darbu praradimu, bendravimo problemomis su kolegomis ir klientais, prasta fizine savijauta. Visas perdegimo procesas pasižymi tokiais ypatumais: vystosi ilgą laiką, pasireiškia individualiai, būna įvairaus intensyvumo, pasireiškia tiek psichinio, tiek fizinio pobūdžio simptomais.

            Socialinis darbas, ypač dirbant su socialinės rizikos klientais, reikalauja iš socialinio darbuotojo ne tik daug profesinių žinių, bet ir didelių emocinių resursų. Didėjant socialinių paslaugų poreikiui, augant klientų skaičiui, socialiniam darbuotojui tenka vis didesnis darbo krūvis. Jam tenka priimti skubius sprendimus, komunikuoti ne tik su klientu, bet ir su aplinka, organizuoti resursų paiešką. Patirdamas nuolatinį stresą, jausdamas laiko ir jėgų stoką, darbuotojas gali perdegti.

Black-swan-2010Užsiėmimų metu vyko filmo „Juodoji gulbė“ (Black swan, 2011) peržiūra. Aptarimo metu socialiniai darbuotojai diskutavo apie perdegimo sindromo riziką bei jį sukeliančius veiksmus, dalinosi patirtimi, taip pat susipažino su įvairiais savipagalbos būdais – meditacija, mandalų piešimu, dailės terapija, racionalizacija, atliko įvairius relaksacijos pratimus bei gavo patarimų kaip šiuos būdus pritaikyti pagal individualius poreikius.

Filmų terapija gali padėti geriau pažinti save, analizuoti ir mokytis kontroliuoti savo elgesį, atpažinti ne tik savo stiprybes, bet ir baimes. Filmų terapija taip pat padeda atpažinti savo jausmus ir mokytis juos išreikšti. Tai – savo vidinio pasaulio analizavimas, bandymas savas vertybes, problemas ir savybes suvokti stebint filmų herojus. Susitapatinimas su kuriuo nors veikėju  gali padėti pažinti neišreikštas baimes, problemas ir kitas kankinančias emocijas. Šis metodas gali būti naudojamas įvairiems tikslams – savęs pažinimui, atsipalaidavimui, savianalizei, jausmų suvokimui, vertybių analizei, stipriųjų pusių pažinimui, bendradarbiavimo, atvirumo, tarpusavio pasitikėjimo skatinimui, socialinių problemų analizavimui visuomenės ir asmens kontekste ir kt.

Filmų terapijos metodas yra tęstinis, todėl šiuos užsiėmimus darbuotojams planuojama rengti reguliariai.