Ekspertai dalijosi patirtimi dėl Neįgaliųjų teisių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai susitiko su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“, Latvijos nevyriausybinių organizacijų bei Socialinės gerovės ministerijos atstovais.

Susitikime buvo dalijamasi skirtingomis šalių patirtimis Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo klausimais, pristatytos situacijos socialinių paslaugų ir išmokų neįgaliesiems teikimo srityse. Taip pat aptarti nuveikti darbai ir dalijamasi pastebėjimais apie Lietuvos ir Latvijos vykdomą politiką neįgaliųjų klausimais.

Latvijos nacionalinio žmonių su negalia forumo atstovas Maris Dzelskalns susitikime sakė, kad pasaulinė ekonominė krizė labai apsunkina konvencijos įgyvendinimą. Latvijos atstovai džiaugiasi galėdami susitikti su mūsų šalies specialistais, pasisemti gerosios patirties dėl konvencijos ratifikavimo, pasimokyti ir išgirsti jų nuomones ne tik šiuo, bet ir kitais su neįgaliaisiais susijusiais klausimais.

JT Neįgaliųjų teisių konvencijos tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų negalią turinčių žmonių visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, skatinti pagarbą šių žmonių prigimtiniam orumui.

Latvija 2010 metų kovo 1 d. ratifikavo JT neįgaliųjų teisių konvenciją. Lietuva JT Neįgaliųjų teisių konvenciją yra pasirašiusi nuo 2007 m., tačiau dar nėra jos ratifikavusi.

Šaltinis www.socmin.lt