Dušo paslauga Kauno rajone

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras organizuoja ir teikia dušo paslaugą. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. patvirtintu dušo paslaugos teikimo tvarkos aprašu, ši paslauga skiriama:

  • Vienišiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią;
  • Vienišiems senyvo amžiaus asmenims, turintiems negalią;
  • Senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų, turinčių negalią, šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių jomis negali rūpintis;
  • Kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims), surašius buities sąlygų tyrimo aktą.

Asmeniui nemokamai dušo paslauga teikiama kartą per mėnesį. Mokant ne visą kainą ar visą kainą, dušo paslauga teikiama iki 4 kartų per mėnesį.

Jeigu asmens pajamos neviršija dvigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 700,00 Lt, dušo paslauga teikiama nemokamai. Kitais atvejais paslauga mokama: 1 karto kaina – 5,00 Lt.

Asmenys, pageidaujantys gauti dušo paslaugą, turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.