Diskutuota, kaip pagerinti socialinių paslaugų kokybę

Pastaraisiais metais Kauno rajone itin sparčiai plėtėsi gyventojams teikiamų socialinių paslaugų spektras. Šiuo metu socialine žmonių gerove rajone rūpinasi Socialinių paslaugų centro, Krizių centro, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, socialiniai darbuotojai seniūnijose. Tarp prioritetinių savivaldybės veiklų yra ir šių paslaugų kokybės gerinimas, tačiau institucijų darbuotojai pastebi, kad kartais trūksta tarpusavio komunikacijos ir dėl to sutrinka specialistų darbas. Šias problemas aptarti ir ieškoti sprendimų socialines paslaugas teikiančių institucijų vadovus pakvietė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Lukoševičienė.

Pasitarime dalyvavusios Socialinių paslaugų centro direktorė Raminta Popovienė, Krizių centro vedėja Ona Grabauskienė, darbo su socialinės rizikos šeimomis koordinatorė Vilma Rudzinskienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Ščiukauskienė ir jos pavaduoja Rima Jusienė bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Janina Dabašinskienė kėlė įsisenėjusias problemas, akcentuodamos, kad sunku gerai atlikti darbą ir padėti žmonėms, kai nutrūksta keitimasis informacija.

„Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojoms paskirtos 45 funkcijos, todėl jų darbo krūvis labai didelis ir reikalaujantis kompetencijos įvairiose socialinio darbo srityse. Kartais pasigendame komunikacijos ir pagalbos iš seniūnijose su socialinės rizikos šeimomis dirbančių darbuotojų, taip pat ne visada operatyviai informacija pasikeičiame ir su Socialinių paslaugų bei Krizių centrų specialistais“, – kėlė klausimą Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja J. Dabašinskienė.

Socialinės rizikos šeimas, jose gyvenančius vaikus globojantys bei prižiūrintys specialistai pasigenda ir vietos policijos bei ugdymo įstaigų atstovų dėmesio. Todėl apsispręsta kas mėnesį rengti socialines paslaugas teikiančių rajono institucijų vadovų pasitarimus, į kuriuos būtų kviečiami ir mokyklų atstovai bei nepilnamečių reikalų specialistai iš policijos.

„Savivaldybės tikslas – kad kiekvienas žmogus, kiekviena šeima sulauktų reikiamos pagalbos laiku ir operatyviai. Kiekviena institucija atlieka jai paskirtas funkcijas ir vadovaujasi patvirtintais veiklos nuostatais, todėl kartais, matyt, pritrūksta sukoordinuotų veiksmų, bet dažnesni vadovų bei specialistų susitikimai ir bendros diskusijos, tikiuosi, leis užbėgti kylančioms problemoms už akių“, – teigė Administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Lukoševičienė.

Pasitarimo metu taip pat aptarta Psichologinės paramos ir konsultavimo centro organizuojamų Tėvystės įgūdžių ugdymo mokymo programa. Šie mokymai skirti socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis.

KRS informacija iš www.krs.lt