Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras organizuoja ir teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, kuriomis siekiama sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą.

Dienos socialinė globa – tai kompleksinės paslaugos, kurias teikia kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojai ir slaugytojo padėjėjai iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę. Paslaugų kokybei užtikrinti, paslaugos gavėjai yra aprūpinami techninės pagalbos ir kitomis slaugos priemonėmis, palengvinančiomis ligonio priežiūrą ir slaugą.Šios paslaugos yra mokamos: 1 val. kaina – 3,06 Lt, tačiau mokesčio dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes, ir neviršija 20 proc. asmens arba 50 proc. šeimos gaunamų pajamų.

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu patvirtintu dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, šios paslaugos teikiamos:

  • vaikams,
  • suaugusiems asmenims,
  • senyvo amžiaus asmenims,

turintiems sunkią negalią ir kitiems asmenims, kuriems nustatytas dienos globos poreikis.

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, turi kreiptis į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrą.