Dėl nemokamų malkų skyrimo 2012 m. / 2013 m. šildymo sezonui

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras primena, kad asmenys, pageidaujantys gauti nemokamas malkas 2012 m. / 2013 m. šildymo sezonui, iki 2012 m. vasario 1 d. turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ir užpildyti prašymą-paraišką bei pateikti reikiamus dokumentus.Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 9 d. patvirtintu nemokamų malkų skyrimo tvarkos aprašu, nemokamos malkos skiriamos:

  • vienišiems, netekusiems 75-100 proc. darbingumo suaugusiems asmenims;
  • vienišiems, vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims;
  • vienišiems, krizės ištiktiems, senyvo amžiaus asmenims, seniūnijai surašius buities sąlygų tyrimo aktą.

Nemokamos malkos skiriamos aukščiau išvardytiems Kauno rajono gyventojams, kurių pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, t. y. 700,00 Lt. Į pajamas įskaičiuojama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

Asmenys, gaunantys būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, nemokamos malkos neskiriamos.