Dėl nemokamų malkų skyrimo 2011 m. / 2012 m. šildymo sezonui

Kaip ir ankstesniais metais, Kauno rajone gyvenantys vieniši senyvo amžiaus ir turintys negalią asmenys, gaunantys mažas pajamas, bus aprūpinti nemokamomis malkomis. 

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu nemokamų malkų skyrimo tvarkos aprašu, asmenys, pageidaujantys gauti nemokamas malkas 2011 m. / 2012 m. šildymo sezonui, iki 2011 m. vasario 1 d. turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ir užpildyti prašymą-paraišką bei pateikti reikiamus dokumentus.

Primename, kad nemokamos malkos skiriamos: vienišiems, neturintiems artimųjų, vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia, netekusiems 75-100 procentų darbingumo. Skiriant malkas, atsižvelgiama į asmens pajamas, kurios negali viršyti valstybės remiamų pajamų dvigubo dydžio, t. y. 700,00 Lt.