Dalyvavo mokymuose

Rugsėjo mėn. Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių centro ir Šeimos gerovės skyriaus darbuotojos, siekdamos gilinti socialinio darbo su šeima žinias, kėlė savo kvalifikaciją teoriniuose – praktiniuose mokymuose „Pozityvios tėvystės skatinimas: patarimai ugdant tėvų įgūdžius“. Darbuotojos mokėsi spręsti vaikų elgesio problemas, panaudojant pozityvius auklėjimo būdus, gilinosi į tėvų konsultavimo ypatumus, keičiant smurtinį elgesį šeimoje.