SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų visuotinis susirinkimas

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre 2018-01-15 vyko darbuotojų visuotinis susirinkimas.

Visuotinio susirinkimo metu buvo pristatoma, mokomasi ir aptariami šie darbotvarkėje numatyti klausimai ir temos:

  1. 2017 m. veiklos ataskaitos pristatymas.
  2. Vidaus darbo tvarkos taisyklių pristatymas.
  3. Supažindinimas su Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre tvarka.
  4. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro kokybės politikos pristatymas.
  5. Darbuotojų periodinis mokymas iš saugos ir sveikatos srities, bei jų žinių patikrinimas.
  6. Darbuotojų periodiniai mokymai gaisrinės saugos klausimais, jų instruktavimas ir žinių patikrinimas.

 

PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0011 „INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMAS KAUNO RAJONE“

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina ESF finansuojamą integralios pagalbos projektą sunkią negalią turintiems asmenims.

Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.

Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Veiklos:

  • darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
  • dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
  • neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Ežero g. 23, 47166 Kaunas
Tel. 8 37 32 81 95
Faks. 8 37 38 49 89
El. p.:centras@kaunorspc.lt
www.kaunorspc.lt