Būsto pritaikymas – pagalba žmogui turinčiam negalią

Dėl įvairių ligų ar judėjimo sutrikimų sunkiai judantiems žmonėms labai svarbu turėti pritaikytą būstą, gyvenamąją aplinką bei  techninės pagalbos priemones. Kauno rajono socialinių paslaugų centras vadovaudamasis Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 m. programa, organizuoja būsto (aplinkos) pritaikymą Kauno rajono gyventojams (turintiems negalią).

Dėl įvairių ligų ar judėjimo sutrikimų sunkiai judantiems žmonėms labai svarbu turėti pritaikytą būstą, gyvenamąją aplinką bei  techninės pagalbos priemones.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras vadovaudamasis Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 m. programa, organizuoja būsto (aplinkos) pritaikymą Kauno rajono gyventojams (turintiems negalią). Tai – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus.

Programa skirta neįgaliesiems, kurie turi judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimų. Šios programos tikslas yra siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir aplinką. Priklausomai nuo judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų gali būti pritaikomas įėjimas į būstą bei gyvenamosios patalpos. Prireikus įrengiami liftai ar keltuvai. Neįgaliųjų gyvenamosiose vietose taip pat pritaikomos patalpos būtiniausiems asmens poreikiams tenkinti, tai yra, asmens higienos priežiūrai, maitinimuisi bei poilsiui.

Į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrą dėl būsto pritaikymo gali kreiptis Kauno rajono  neįgalieji, kurie yra slaugomi ir patys visiškai negali judėti, judantys vežimėliais arba besinaudojantys kitomis techninės pagalbos priemonėmis ir kuriems šeimos gydytojas yra nustatęs labai ryškių, ryškių ar vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygį pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą.