Trumpas pristatymas

Imant – prisipildo rieškučios, duodant – širdis.

Margaret Semann

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su bendruomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Tuo tikslu 2007 m. vasario 22 d. veiklą pradėjo Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras savo veikloje skatina organizacijos bendruomenę įtraukti paslaugų gavėjus kartu priimti sprendimus, siekti pokyčio. Organizacija siekia kurti efektyvią pagalbos sistemą Kauno rajone, plėtoti teikiamas paslaugas, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir teikia psichosocialines, slaugos, kineziterapijos paslaugas;
 • teikia informaciją ir konsultuoja paslaugų teikimo klausimais;
 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų programas ir projektus;
 • vykdo socialinio darbo metodinę veiklą.

Socialinė pagalba yra teikiama:

 • senyvo amžiaus asmenims;
 • suaugusiems ir vaikams su negalia;
 • socialinių problemų turinčioms šeimoms (asmenims).

Kauno rajono socialinių paslaugų centrą sudaro:

 • Socialinių paslaugų skyrius;
 • Šeimos gerovės skyrius;
 • Skyrius Krizių centras;
 • Skyrius Dienos socialinės globos centras.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-07-09 10:24:00
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras