KVIETIMAS

Socialinis_fondas_jpgKVIETIMAS Į RENGINĮ

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras maloniai kviečia Kauno rajono gyventojus į Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone“ pristatymą.

 Kada: 2013 m. rugsėjo 12 d. (ketvirtadienis), 17.30 val.

 Kur: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centas, Vytauto g. 68, Garliava, Kauno r.

 Renginio programa

17.30-18.00 Projekto „Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone“ pristatymas
18.00-18.15 Kavos pertrauka
18.15-19.00 Neformali pagalba bendruomenėje

 Renginys nemokamas.

 Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1.1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“.