20 metų socialiniam darbui rajone sutapo su rekonstruotos salės atidarymu

1990 metų  gruodžio 1 dieną įkurtas Kauno rajono valdybos Globos ir rūpybos skyrius. Jame dirbo penkios darbuotojos.  Jos teikė paramą šeimai, socialines ir šeimos pašalpas. Tokia buvo socialinio darbo pradžia Kauno rajone. 1992 metais rugsėjo 17 dieną Globos ir rūpybos skyriuje Kauno rajono valdybos potvarkiu įsteigti 22 etatai darbuotojams spręsti globos ir rūpybos klausimus kaime, po poros metų įkurta Vaiko teisių tarnyba, atsirado pirmieji senelių bei vaikų globos namai.

Jau dvidešimt metų gerais darbais ir sugebėjimu atjausti socialiniai darbuotojai Kauno rajone keičia žmonių gyvenimą, lengvina likimo nuskriaustųjų dalią, į jų namus atneša šviesą ir viltį. Šiandien jų rajone – beveik du šimtai. Artėjant gražiausiai metų šventei – Kalėdoms – Socialinių paslaugų centre surengta šventė ,,Už saugesnį žmogų“. Ji vyko neseniai rekonstruotoje ir neįgaliesiems pritaikytoje salėje.

Šventinio renginio metu mero padėkos raštais apdovanotos socialinio darbo veteranės Kauno rajone Socialinės paramos skyriaus darbuotojos – Birutė Adomynienė, Audronė Drūlytė ir Dalia Žilovienė –  dvi socialinio darbo organizatorės seniūnijose – Audronė Andrulionienė (Čekiškės) ir Zita Jasiukevičienė (Vilkijos), Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Ščiukauskienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Raminta Popovienė.

Gražios padėkos ir dovanų sulaukė visi Kauno rajono socialiniai darbuotojai. Jiems dovanoti du koncertai. Berniukų choras ,,Varpelis“atliko kalėdines giesmes, o miuziklų ir operečių fragmentais lepino Evelina Stašenko ir Vidas Mikalauskas. Renginyje tvyrojusi šiluma, gerumas, Kalėdų  dvasia iškeliavo į kiekvienus namus – visiems šventėms dalyviams įteikta po gėlę, vadinamą Kalėdų žvaigžde.

Rekonstruotos salės atidarymas – jau trečiasis socialinis objektas per pastaruosius kelerius metus. Kerpant Socialinių paslaugų ir Krizių centro juosteles taip pat dalyvavo  tuometinė socialinės apsaugos ir darbo  ministrė, dabar europarlamentarė  Vilija Blinkevičiūtė. Socialinių paslaugų centro direktorei ji įteikė krepšinio kamuolių,  o rajono vadovų  ir šventėje dalyvavusių Tarybos narių prašė, kad svarstant kitų metų biudžetą   nebūtų sumažintos lėšos socialinei sričiai.

Pasveikinti socialinių darbuotojų taip pat atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas,  jo pavaduotojas Petras Mikelionis, Tarybos nariai Lionė Pikelienė, Gvidas Rutkauskas, Antanas Nesteckis, Antanas Vanagas, Algirdas Žandaras, Administracijos direktorius Vytas Bancevičius, jo pavaduotojas Ričardas Pudževelis, buvusi Administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Lukoševičienė, Kauno II-ojo dekanato dekanas, Raudondvario klebonas Augustinas Paulauskas ir kt.

Renginio metu apžvelgta, ką pavyko padaryti žmonėms, kaip planuojama teikti paslaugas ir skirti paramą. Kauno rajone veikia Socialinių paslaugų centras, Krizių centras, išplėstas Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų ratas, išvystyta projektinė veikla, yra du dienos centrai – Kulautuvoje ir Karmėlavoje. Teikiamos paslaugos maksimaliai priartintos prie žmogaus, nuosekliai dirbama su asmenimis, kuriems reikia socialinės paramos. Gerinamos sąlygos Ežerėlio slaugos namuose, nuolat rūpinamasi Muniškių ir Čekiškės senelių namais, didelis dėmesys skiriamas Pagynės vaikų namams, tačiau projektinė veikla orientuojama taip, kad vaikams būtų išsaugota biologinė šeima, daug ir kryptingai dirbama su socialinės rizikos šeimomis.

2008 m. Lietuvos savivaldybių asociacija Kauno rajono savivaldybės veiklą socialinėje srityje įvertino Auksinės krivūlės apdovanojimu – pelnėme Rūpestingiausios šalies savivaldybės nominaciją. ,,Tai patvirtinimas, kad einame teisingu keliu, ir įpareigojimas tęsti pradėtus darbus“, – sakė Kauno rajono savivaldybės metas Valerijus Makūnas. O kad tie darbai tęsiami, liudija ne tik rekonstruotos salės atidarymas Socialinių paslaugų centre, bet ir kitos jau planuojamos įkurtuvės atnaujintose ir veiklai pritaikytose Domeikavos  vaikų dienos centro ir pagalbos šeimai tarnybos patalpose.