„Bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą Kauno rajone

2011 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencinių priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą. Artimą aplinką sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Smurtas artimoje aplinkoje sukelia neigiamas pasekmes. Jis stipriai veikia moterų, vyrų ir vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, materialųjį gyvenimo lygį, sukelia elgsenos sutrikimus. Vaikams matant šeimoje prievartą, padidėja tikimybė, kad užaugę berniukai patys naudos smurtą problemoms spręsti, o mergaitės lengviau taps prievartos aukomis. Smurtas provokuoja tokius reiškinius, kaip alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimą, didėjantį nusikalstamumą, vaikų nepriežiūrą, mažina darbo našumą.

Siekiant aptarti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą ir bendradarbiavimo galimybes Kauno rajone, Kauno rajono socialinių paslaugų centre balandžio – gegužės mėn. vyko trys susitikimai – apskrito stalo diskusijos „Bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą“. Apskrito stalo susitikimai buvo rengiami pagal Kauno rajono policijos nuovadas, siekiant įtraukti konkrečiai teritorijai priskiriamas institucijas, susiduriančias su šio įstatymo taikymu. Susitikimuose dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių, seniūnijų, Kauno rajono policijos, sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigų, Kauno rajono socialinių paslaugų centro ir nevyriausybinių organizacijų specialistai.

Diskusijose Krizių centro vedėja socialiniams reikalams Ona Grabauskienė ir socialinė darbuotoja Inesa Mauručienė supažindino dalyvius su smurto statistika Kauno rajono socialinės rizikos šeimose, Krizių centro teikiama socialine pagalba smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims ir pristatė „smurto ratą“. Kauno apskrities VPK Kauno RPK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio laikinai einanti Domeikavos viršininkės pareigas Roma Katinienė pristatė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymo ypatumus ir iškilusias problemas. Specializuoto pagalbos centro statusą turinti VšĮ „Moters pagalba moteriai“ socialinė darbuotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ernesta Butkuvienė ir psichologė Vilma Dūdienė papasakojo apie šio centro veiklas ir pagalbos galimybes. Susirinkusieji išsakė savo nuomones dėl įstatymo taikymo kylančių sunkumų, atkreipė dėmesį, kad daugiau dėmesio turi būti skiriama apsaugos nuo smurto prevencinėms priemonėms.

Susitikimų metu buvo iškeltos dvi smurto artimoje aplinkoje prevencijos kryptys: kaip sustabdyti smurtą, kuris vyksta ir kaip užkirsti kelią smurtui, kuris dar gali įvykti. Pritarta, kad visuomenės švietimas yra pagrindinė prevencinė priemonė, galinti padėti suvokti smurto padarinius ir įdiegti nesmurtines alternatyvas. Reikia rengti programas, kuriose žmonės butų mokomi smurto išvengimo būdų, kaip formuoti nesmurtinius ir neprievartinius tarpusavio santykius.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Ščiukauskienė pabrėžė, kad Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo suteiktos galimybės leidžia mokyti mūsų visuomenę gyvenimo abėcėlės. Būtina ugdyti nepakantumą smurtui, gilinti visuomenės supratimą, pateikti informaciją apie institucijas, kurios gali suteikti pagalbą.

Užbaigdama apskrito stalo susitikimų ciklą, Kauno rajono socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Marozaitė palinkėjo, kad tik dirbdami kartu ir žengdami daug mažų žingsnelių ta pačia kryptimi to paties tikslo link, galima smarkiai prisidėti prie darnios ir harmoningos ateities kūrimo.