Kelionė į Rokiškio Dienos socialinės globos centrą

Rugsėjo 14 dieną SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų skyriaus Dienos socialinės globos centro darbuotojai ir lankytojai jau nuo pat ryto išvyko į gana tolimą kelionę – Rokiškio link. Pagrindinis dienos tikslas buvo aplankyti Rokiškio dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, kuris vienintelis savo teikiamomis paslaugomis yra panašiausias į Kauno rajono Dienos globos centrą. Anksčiau minėtasis Rokiškio dienos centras dar 2015 metų rugpjūčio mėnesį pirmą kartą svečiavosi Kaune.

Po netrumpos kelionės Rokiškio dienos centre visus atvykusius pasitiko Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Audronė Kaupienė, vyriausia socialinė darbuotoja Jūratė Dovydėnienė ir, žinoma, centrą lankantys vaikai bei kiti darbuotojai. Po trumpo sveikinimo žodžio buvo aprodomos patalpos, kur vysta įvairios veiklos, papasakota įprastinė centro diena. Vėliau rokiškiečių iniciatyva visi buvo pakviesti išmėginti savo jėgas smagiame taiklumo žaidime. Šiek tiek apšilę ir susipažinę abiejų dienos centrų darbuotojai labai lengvai rado bendros kalbos, o vaikai užsiėmimų, priemonių, kurias buvo smalsu išmėginti bei įdomiausia susipažinti su augintiniu vėžliu Niko. Aptarę panašumus ir skirtumus, pasidalinę savo gerąja patirtimi ir prižadėję dar kartą vieni kitus aplankyti, visi susitikimo dalyviai atsisveikino.

Dirbant dažnai gali aplankyti jausmas, kad tikrai viskas yra išbandyta ir nieko naujo nesugalvosi, tačiau pasidalinus patirtimi su kitais visuomet galima pasisemti naujų minčių ir idėjų.

img_4048 img_4027 img_3977 img_40111 img_3995 img_4069

Kvietimas į tėvystės įgūdžių tobulinimo programą STEP

GERBIAMI TĖČIAI, MAMOS, SENELIAI

Jeigu auginate 6-12 metų vaiką/us
IR
Norėtumėte geriau suprasti jo/s elgesį, mintis ir jausmus,
Ieškote efektyvių ir puoselėjančių bendravimo su vaikais būdų,
Norite pasitvirtinti, jog esate geras tėtis/mama/senelis,
Galite savo patirtimi pasidalinti su kitais tėvais ar seneliais,

Kviečiame JUS dalyvauti pasaulyje populiarioje tėvystės įgūdžių stiprinimo programoje STEP*, kuri Lietuvoje jau adaptuota, patvirtinta moksliniais tyrimais Vytauto Didžiojo universitete ir akredituota 2014 m. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.

    Jūs gausite STEP TĖVŲ KNYGĄ, kurią studijuosite tarp susitikimų, o jų metu dalinsitės savo patirtimi, ieškosite naujų idėjų, kaip spręsti jums aktualius klausimus.
Užsiėmimai padės įgyti įgūdžių bei pasitikėjimo savo gebėjimais ugdyti laimingą, pasitikintį savimi, bendradarbiaujantį ir atsakingą vaiką.
Jūsų laukia šios temos:
1. Įžanginis susitikimas: Susipažinimas;
2. Supraskite save ir savo vaiką;
3. Supraskite įsitikinimus ir jausmus;
4. Drąsinkite savo vaiką ir save;
5. Klausykitės vaiko ir su juo kalbėkitės;
6. Padėkite vaikui bendradarbiauti;
7. Drausminkite išmintingai;
8. Pasirinkite tinkamą metodą;
9. Baigiamasis susitikimas: Apibendrinimas.

      Š.m. spalio mėnesio 3 d. 18 val. startuos STEP TĖVŲ GRUPĖ.
Iš viso bus 9 susitikimai (vieną kartą per savaitę po 2 val.), kuriuose dalyvaus apie 8-14 tėvų.

Investicija į užsiėmimus 3 eurai, jeigu gaunate paslaugas Kauno rajono socialinių paslaugų centre arba 13 eurų, jeigu gyvenate Kauno rajone ir paslaugų šiame centre negaunate.
Susitikimų vieta: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23, Kaunas.
Užsiėmimus ves psichologė Audronė Kerpaitė.

Registruotis galite telefonu 864050972, arba el.paštu audrone.kerpaite@gmail.com
Registracija į grupes vyksta iki 2016 d. RUGSĖJO 23 dienos.

*Daugiau informacijos rasite internetiniame STEP (sisteminis efektyvaus įgūdžių lavinimas) projekto puslapyje:http://www.stepgrupes.lt/
KAS TAI YRA STEP TĖVŲ GRUPĖ?

Svarbiausias STEP programos tikslas – tobulinti tėvų pozityvaus auklėjimo įgūdžius.

   STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko suklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

   STEP programa (angl. Systematic Training for Effective Parenting) kilo iš Šiaurės Amerikos. Sukurta 1976 metais dr. Don Dinkmeyer Vyresniojo, dr. Gary D. McKay ir dr. Don Dinkmeyer Jaunesniojo, anuomet ji sulaukė ypatingo populiarumo.

   STEP Lietuvoje
2010-2015 m. STEP tėvų grupes sėkmingai baigė apie 1654 tėveliai. Šiuo laikotarpiu organizuota 229 STEP tėvų grupių veikla Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Lazdijuose, Marijampolėje, Kupiškyje, Širvintose, Druskininkuose, Pasvalyje, Raseiniuose, Jonavoje, Kėdainiuose, Rietave, Alytuje ir Elektrėnuose.

    Šiandien STEP programa yra pirmoji Lietuvoje tėvų mokymo programa, kurios efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais! Tyrimai atskleidė, kad STEP programą baigę tėvai turi daugiau žinių apie pozityvų vaiko auklėjimą, dažniau naudoja demokratinio/ autoritetinio auklėjimo metodus, vaiko elgesys jiems atrodo priimtinesnis, atsakingesnis, labiau bendradarbiaujantis (Jonynienė, 2011, 2012; Jonynienė, Kern, 2011).

   2014 m. kovo 30 d. STEP 6-12 programos versiją akreditavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, tuo patvirtindamas, kad pagal ją organizuojama grupių veikla sėkmingai, tinkamai pritaikyta Lietuvos tėvams.

   Svarbiausios STEP programos idėjos yra šios:
1. Visi žmonės yra lygūs, ir nors jie gali skirtis savo amžiumi, visi jie yra verti žmogiškosios pagarbos.
2. Kiekvieno žmogaus tikslas – patenkinti priklausymo kitam individui arba jų grupei poreikį, t. y. jaustis kažkam svarbiu ir reikšmingu.
3. Šeima – vaiko asmenybės raidos pagrindas. Būtent čia jis išmoksta, kaip patenkinti tą poreikį būti svarbiu. Šis išmokimas iš esmės ir lemia vaiko elgesį – tiek tinkamą, tiek netinkamą.
4. Gimimo eiliškumo šeimoje pozicija, tėvų naudojami auklėjimo metodai, šeimos vertybės ir atmosfera yra svarbiausi veiksniai, darantys įtaką asmenybės raidai.

   STEP programa siekiama:
suteikti tėvams žinių apie vaiko netinkamo elgesio tikslus bei vaiko raidą įtakojančius veiksnius;
stiprinti tėvų demokratinį požiūrį į bendravimą su vaiku;
ugdyti efektyvaus bendravimo įgūdžius (tokius kaip vaiko netinkamo elgesio tikslo atpažinimas, drąsinimas, atspindintis klausymasis, “Aš” kalba, alternatyvų paieška sprendžiant problemas, natūralios ir loginės elgesio pasekmės ir t. t.);
drąsinti tėvus lavinamus efektyvaus auklėjimo įgūdžius iš karto taikyti šeimoje;
puoselėti tėvų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.

STEP grupės
STEP programos susitikimuose dalyviai diskutuoja, dirba su STEP Tėvų knyga, sprendžia realias ir sugalvotas vaiko auklėjimo situacijas, atlieka pozityvaus auklėjimo įgūdžius lavinančias užduotis, vaidmenų pratimus.

PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0011 „INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMAS KAUNO RAJONE“

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina ESF finansuojamą integralios pagalbos projektą sunkią negalią turintiems asmenims.

Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.

Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Veiklos:

  • darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
  • dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
  • neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Ežero g. 23, 47166 Kaunas
Tel. 8 37 32 81 95
Faks. 8 37 38 49 89
El. p.:centras@kaunorspc.lt
www.kaunorspc.lt