Kvietimas į tėvystės įgūdžių tobulinimo programą STEP

GERBIAMI TĖVELIAI,
Jeigu auginate 6-12 metų vaiką/us ir
Norėtumėte geriau suprasti jo/s elgesį, mintis ir jausmus,
Ieškote efektyvių ir puoselėjančių bendravimo su vaikais būdų,
Norite pasitvirtinti, jog esate geras tėtis/mama,
Galite savo patirtimi pasidalinti su kitais tėvais

Kviečiame JUS dalyvauti pasaulyje populiarioje tėvystės įgūdžių tobulinimo programoje STEP*

Programa Lietuvoje jau adaptuota, patvirtinta moksliniais tyrimais Vytauto Didžiojo universitete ir akredituota 2014 m. pecialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.
Jūs gausite Tėvų knygą, kurią studijuosite tarp susitikimų, o jų metu dalinsitės savo patirtimi, ieškosite naujų idėjų, kaip spręsti jums aktualius klausimus.

Užsiėmimai padės įgyti įgūdžių bei pasitikėjimo savo gebėjimais ugdyti laimingą, pasitikintį savimi, bendradarbiaujantį ir atsakingą vaiką.

Jūsų laukia šios temos:

 1. Įžanginis susitikimas: Susipažinimas;
 2. Supraskite save ir savo vaiką;
 3. Supraskite įsitikinimus ir jausmus;
 4. Drąsinkite savo vaiką ir save;
 5. Klausykitės vaiko ir su juo kalbėkitės;
 6. Padėkite vaikui bendradarbiauti;
 7. Drausminkite išmintingai;
 8. Pasirinkite tinkamą metodą;
 9. Baigiamasis susitikimas: Apibendrinimas.

Nuo š.m. spalio mėnesio pirmos savaitės vyks TĖVŲ GRUPĖS.

Iš viso bus 9 susitikimai (vieną kartą per savaitę po 2 val.), kuriuose dalyvaus 10-12 tėvų.

Investicija į užsiėmimus tik 3 eurai, kurie atiteks Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijai (PAKA) paremti. Knygos kainą (10 eurų) padengs SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Susitikimų vieta: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23, Kaunas.

Užsiėmimus ves psichologė Audronė Kerpaitė

Registruotis galite telefonu 864050972, arba el.paštu audrone.kerpaite@gmail.com

Registracija į grupes vyksta iki 2016 d. RUGSĖJO 23 dienos.

*Daugiau informacijos rasite internetiniame STEP (sisteminis efektyvaus įgūdžių lavinimas) projekto puslapyje:http://www.stepgrupes.lt/

Dalyvaukite tėvų, auginančių 6-12 metų vaikus, grupėje STEP

Svarbiausias STEP programos tikslas – tobulinti tėvų pozityvaus auklėjimo įgūdžius.

Daugiau apie programą:

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko suklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

STEP programa (angl. Systematic Training for Effective Parenting) kilo iš Šiaurės Amerikos. Sukurta 1976 metais dr. Don Dinkmeyer Vyresniojo, dr. Gary D. McKay ir dr. Don Dinkmeyer Jaunesniojo, anuomet ji sulaukė ypatingo populiarumo.

STEP Lietuvoje

2010-2015 m. STEP tėvų grupes sėkmingai baigė apie 1654 tėveliai. Šiuo laikotarpiu organizuota 229 STEP tėvų grupių veikla Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Lazdijuose, Marijampolėje, Kupiškyje, Širvintose, Druskininkuose, Pasvalyje, Raseiniuose, Jonavoje, Kėdainiuose, Rietave, Alytuje ir Elektrėnuose.

Šiandien STEP programa yra pirmoji Lietuvoje tėvų mokymo programa, kurios efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais! Tyrimai atskleidė, kad STEP programą baigę tėvai turi daugiau žinių apie pozityvų vaiko auklėjimą, dažniau naudoja demokratinio/ autoritetinio auklėjimo metodus, vaiko elgesys jiems atrodo priimtinesnis, atsakingesnis, labiau bendradarbiaujantis (Jonynienė, 2011, 2012; Jonynienė, Kern, 2011).

2014 m. kovo 30 d. STEP 6-12 programos versiją akreditavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, tuo patvirtindamas, kad pagal ją organizuojama grupių veikla sėkmingai, tinkamai pritaikyta Lietuvos tėvams.

Svarbiausios STEP programos idėjos yra šios:

 • Visi žmonės yra lygūs, ir nors jie gali skirtis savo amžiumi, visi jie yra verti žmogiškosios pagarbos.
 • Kiekvieno žmogaus tikslas – patenkinti priklausymo kitam individui arba jų grupei poreikį, t. y. jaustis kažkam svarbiu ir reikšmingu.
 • Šeima – vaiko asmenybės raidos pagrindas. Būtent čia jis išmoksta, kaip patenkinti tą poreikį būti svarbiu. Šis išmokimas iš esmės ir lemia vaiko elgesį – tiek tinkamą, tiek netinkamą.
 • Gimimo eiliškumo šeimoje pozicija, tėvų naudojami auklėjimo metodai, šeimos vertybės ir atmosfera yra svarbiausi veiksniai, darantys įtaką asmenybės raidai.

STEP programa siekiama:

 • suteikti tėvams žinių apie vaiko netinkamo elgesio tikslus bei vaiko raidą įtakojančius veiksnius;
 • stiprinti tėvų demokratinį požiūrį į bendravimą su vaiku;
 • ugdyti efektyvaus bendravimo įgūdžius (tokius kaip vaiko netinkamo elgesio tikslo atpažinimas, drąsinimas, atspindintis klausymasis, “Aš” kalba, alternatyvų paieška sprendžiant problemas, natūralios ir loginės elgesio pasekmės ir t. t.);
 • drąsinti tėvus lavinamus efektyvaus auklėjimo įgūdžius iš karto taikyti šeimoje;
 • puoselėti tėvų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.

STEP grupės

STEP tėvų mokymo programą sudaro 9 tėvų grupės susitikimai, vykstantys kartą per savaitę grupės vadovo ir dalyvių sutartu laiku (dažniausiai – darbo dienų vakarais).

Grupės susitikimus veda STEP programos vadovas, baigęs mokymus arba juose dalyvaujantis.

STEP tėvų grupėje gali dalyvauti 8-14 dalyvių.

Kiekvieno susitikimo trukmė – nuo 1,5 val. iki 2 val.

STEP programos susitikimuose dalyviai diskutuoja, dirba su STEP Tėvų knyga, sprendžia realias ir sugalvotas vaiko auklėjimo situacijas, atlieka pozityvaus auklėjimo įgūdžius lavinančias užduotis, vaidmenų pratimus.

Nuo spalio mėnesio pirmos savaitės Kauno rajono tėvelius kviečiame dalyvauti STEP 6-12 m. programoje (įgyvendinama nuo 2010 m. rudens). Programą sudaro 9 susitikimai.

Susitikimų temos:

 1. Įžanginis susitikimas: Susipažinimas;
 2. Supraskite save ir savo vaiką;
 3. Supraskite įsitikinimus ir jausmus;
 4. Drąsinkite savo vaiką ir save;
 5. Klausykitės vaiko ir su juo kalbėkitės;
 6. Padėkite vaikui bendradarbiauti;
 7. Drausminkite išmintingai;
 8. Pasirinkite tinkamą metodą;
 9. Baigiamasis susitikimas: Apibendrinimas.

Nuo š.m. spalio mėnesio pirmos savaitės vyks TĖVŲ GRUPĖS.

Iš viso bus 9 susitikimai (vieną kartą per savaitę po 2 val.), kuriuose dalyvaus 10-12 tėvų.

Susitikimų vieta: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23, Kaunas.

Investicija į užsiėmimus tik 3 eurai, kurie atiteks Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijai (PAKA) paremti. Knygos kainą (10 eurų) padengs SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Užsiėmimus ves psichologė Audronė Kerpaitė.

Registruotis galite telefonu 864050972, arba el. paštu audrone.kerpaite@gmail.com

Registracija į grupes vyksta iki 2016 d. RUGSĖJO 23 dienos.

*Daugiau informacijos rasite internetiniame STEP (sisteminis efektyvaus įgūdžių lavinimas) projekto puslapyje:http://www.stepgrupes.lt/

 

„INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMAS KAUNO RAJONE“ PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0011

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0011 „Integralios pagalbos į namus teikimą Kauno rajone“.

Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.

Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Veiklos:

 • dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
 • darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
 • neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.

Integralios pagalbos į namus paslaugas teikia specialistų komanda:

 • socialinis darbuotojas;
 • socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • bendruomenės slaugytoja;
 • slaugytojo padėjėjas;
 • kineziterapeutas;

Integrali pagalba gali būti teikiama asmenis, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Kauno rajone, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas. Kauno rajono gyventojai dėl integralios pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Ežero g. 23, 47166 Kaunas
Tel. 8 37 32 81 95
Faks.: 8 37 38 49 89
El. p. centras@kaunorspc.lt
www.kaunorspc.lt